O DAP Services

Jsme mezinárodní společnost, která ve spolupráci s partnerskými organizacemi po celém světě vyvíjí inovativní produkty. Jejich základem je naše vlastní diagnostická metoda – CA method. Metoda je využitelná v mnoha oblastech, nejvíce se ve světě momentálně používá v oblasti personalistiky a lidských zdrojů, sportu a mentální přípravy, školství a vzdělávání, v marketingu, psychologii nebo v oblasti zdraví.

Aktivně se věnujeme exportu našich produktů na mezinárodní trhy a hledáme obchodní partnery, kteří nás na těchto trzích chtějí zastupovat a distribuovat naše produkty.

Více informací

 

Diagnostická metoda

Diagnostická metoda barvových asociací (CA method) se zaměřuje na objasňování individuálního i skupinového myšlení či měření postojů.

Barvově asociační metoda měří vzory chování pomocí barevné škály namísto tradičních dotazníků a průzkumů, umí provokovat odezvu, která nemůže být vědomě ovlivnitelná. Jde o zcela jiný přístup k diagnostice i intervencím, než jak jej známe z klasického pojetí psychologie či psychiatrie. Technika barvových asociací je důsledně položena na neurobiologické rovině lidského mozku, je průběžně validována a zdokonalována.

Více informací >

Klima v organizaci má vliv na efektivitu práce. Umíme jej změřit a navrhnout jeho zlepšení.

Zlepšení klimatu organizace rozhodně nepatří mezi zásadní novinky, které by se začaly ocitat v žebříčcích priorit firem usilujících o uspokojení zaměstnanců a efektivitu výrobních procesů. Pozornost je na klima v organizaci již nějakou dobu směřována právě proto, že spokojenější a šťastnější zaměstnanci podávají lepší výsledky a jsou motivovanější, tedy přínosnější pro organizaci. A možná také pro méně zjevné dopady, které při zlepšení klimatu můžeme zaznamenat snížením nákladů v důsledku nižší nemocnosti a souvisejících pracovních stresů.

Více informací

DAP Personalistika a lidské zdroje

Úspěch či neúspěch celé společnosti má přímou souvislost se způsobem péče o její zaměstnance i přístupem k jejich výběru. Význam výběru nových lidí do firmy vidíme jako zásadní. Naše řešení velmi zefektivňuje proces rozvoje zaměstnanců i jejich náboru díky přesnému posuzování jejich vnitřního potenciálu i způsobů myšlení. Více informací

DAP Školství a vzdělávání

Řešení pro školství a vzdělávání hraje klíčovou roli ve vzdělávání příští generace. Je využíváno nejen pro zjišťování školní zralosti jednotlivých dětí při vstupu do mateřských a základních škol, je velice rozšířeno mezi školskými institucemi pro měření celkové efektivity vzdělávání a učení ve školách. Více informací

DAP Marketing a průzkum trhu

Nabízíme profesionálům z oblasti reklamy a marketingu nebývalý vhled do způsobů přemýšlení spotřebitelů, umožňující hluboké pochopení toho, jak spotřebitelé vnímají své produkty a jaké konkrétní změny by zvýšily jejich prodeje. Díky identifikaci a zkoumání vztahu mezi spotřebiteli a výrobky a složitých myšlenkových procesů, které řídí chování spotřebitelů, je toto řešení neocenitelný nástroj pro zvýšení příjmů prostřednictvím lépe zacíleného marketingu. Více informací

DAP Services a.s.
Smetanovo náměstí 328/1.
Moravská Ostrava
PSČ 702 00
Česká republika

IČ: 27775585
DIČ: CZ27775585