O DAP Services

Naše vize je být silnou mezinárodní společností, která je orientována na podporu partnerských organizací. Průběžně se orientujeme na inovaci a kultivaci diagnostické metody, kterou vlastníme. Metoda je využitelná v mnoha oblastech a zdaleka ne všechny jsou využity.

Aktivně se věnujeme exportu našich produktů na mezinárodní trhy a hledáme obchodní partnery, kteří nás na těchto trzích chtějí zastupovat a distribuovat naše produkty.

Více informací

Diagnostická metoda

Diagnostická metoda barvových asociací (CA method) kombinuje široce uznávané teorie asociací a barev. Jde o zcela jiný přístup k diagnostice i intervencím, než jak jej známe z klasického pojetí psychologie či psychiatrie. Technika barvových asociací je důsledně položena na neurobiologické rovině lidského mozku, je průběžně validována a zdokonalována.

Více informací >

Uspořádání kanceláře má vliv na efektivitu zaměstnanů

A také na atmosféru a vztahy ve vaší organizaci. Mindio tyto parametry umí změřit i zlepšit. Kancelář je srdce vašeho byznysu. Prostor, ve kterém lidé, prostor a jejich vztahy mohou vytvářet obrovskou sílu. MINDIO je software založený na pochopení těchto vztahů. Zmapuje aktuální energii, vztahy a poskytne přesné informace o lidech a jejich pracovním prostoru. Najde silná místa a odhalí slabiny vaší kanceláře. Přesně popíše, jak má vypadat prostor, v němž se vám i vašim zaměstnancům efektivně pracuje i komunikuje.

Více informací

DAP Personalistika a lidské zdroje

Úspěch či neúspěch celé společnosti má přímou souvislost se způsobem péče o její zaměstnance i přístupem k jejich výběru. Význam výběru nových lidí do firmy vidíme jako zásadní. Naše řešení velmi zefektivňuje proces rozvoje zaměstnanců i jejich náboru díky přesnému posuzování jejich vnitřního potenciálu i způsobů myšlení. Více informací

DAP Školství a vzdělávání

Řešení pro školství a vzdělávání hraje klíčovou roli ve vzdělávání příští generace. Je využíváno nejen pro zjišťování školní zralosti jednotlivých dětí při vstupu do mateřských a základních škol, je velice rozšířeno mezi školskými institucemi pro měření celkové efektivity vzdělávání a učení ve školách. Více informací

DAP Marketing a průzkum trhu

Nabízíme profesionálům z oblasti reklamy a marketingu nebývalý vhled do způsobů přemýšlení spotřebitelů, umožňující hluboké pochopení toho, jak spotřebitelé vnímají své produkty a jaké konkrétní změny by zvýšily jejich prodeje. Díky identifikaci a zkoumání vztahu mezi spotřebiteli a výrobky a složitých myšlenkových procesů, které řídí chování spotřebitelů, je toto řešení neocenitelný nástroj pro zvýšení příjmů prostřednictvím lépe zacíleného marketingu. Více informací

DAP Services a.s.
Smetanovo náměstí 328/1.
Moravská Ostrava
PSČ 702 00
Česká republika

IČ: 27775585
DIČ: CZ27775585