DAP Services členem Izraelsko-české hospodářské a průmyslové komory

Naše společnost se začátkem ledna 2014 stala členem Izraelsko-české hospodářské a průmyslové komory, která je neziskovou organizací s cílem rozvíjet obchodní a kulturní vztahy mezi Izraelem a Českou republikou.

Více informací o komoře samotné a jejich činnostech naleznete zde: http://www.iccci.org.il/