Vědecko-výzkumný projekt Knowmap využijí firmy ve znalostním managementu

Vědecko-výzkumný projekt Knowmap (www.knowmap.cz) obhájil svou účelnost a náplň a v rámci celkového hodnocení dosažených výsledků oponenty a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy uspěl podle zadání.

KNOWMAP je projektem v rámci mezinárodního programu EUREKA (EU/5011/SC – http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/5011) a zaměřuje se na účelné propojení moderních metod znalostního managementu a nejnovějších poznatků v oblasti využití psychodiagnostických metod při řízení lidských zdrojů.

Cílem je vývoj znalostního informačního systému se zaměřením na psychodiagnostiku a jeho využití pro řízení znalostí ve firmách a optimalizaci výrobních procesů.

V rámci projektu byla propojena metoda barvových asociací (CA method) a metoda SAEM/CAF, která stojí na základech EFQM. Celý systém diagnostik a jeho funkčnost byl také empiricky ověřen v praxi.
Nyní dojde transformaci výsledků projektu do produktu, který mohou zúčastněné firmy nabízet na trhu.