V Německu si chtěli “posvítit” na svou školu

Diagnostiku CA method si díky produktu Brithlight on education a pozitivní referenci vyzkoušela německá škola.

DAP Services byla kontaktována Michaelem Smolou, učitelem a koordinátorem projektů školy v Cham (Berufliches OberSchule Fach OberSchule Cham, Bavaria, Německo). Pan Smola na nás dostal kontakt z jedné české školy, která také prošla diagnostikou. Na jedné z projektových schůzek mu bylo o CA method vyprávěno.

DAP Services během jednoho měsíce připravila vše potřebné pro spuštění pilotního projektu, kterého se zúčastnily 4 třídy z Chamu.

Výsledky diagnostiky byly pro zástupce školy tak ohromující, že se rozhodli pro druhou část pilotního snímání, a to celé školy. Diagnostika byla nakofigurována během příštího měsíce a výsledky byly prodiskutovávány s vedením. Došlo k i porovnání výsledků naší diagnostiky a diagnostiky dotazníkovou metodou, která ve škole probíhá každý rok již po dobu 10 let.

Při porovnání se ukázalo, že výsledky obou metod neobsahují rozpory, právě naopak. Vedení školy bylo hloubkou výsledků CA method velice zaujato. Pozitivně ohodnotili také minimálně strávený čas přípravou, organizací, realizací a především vyhodnocováním oproti dotazníkové metodě, vše jednoduše přes portál: www.brightlighton.net.

Michael Smola: „I am very happy to have taken the opportunity to work with the color associations, as the information from the result confirmed the findings of our questionnaire research, but with only fractional effort while organizing the survey, not to mention the automated statistical preparation of the results, which, in the questionnaire version, took us weeks to finish.“