Nové studie potvrdí validitu metody Barvových asociací

Po dvou letech vyjednávání jsme se dohodli na spolupráci s Institutem Dr. Maxe Lüschera ve Švýcarsku. Společná práce zkvalitní publikační činnost a tím přispěje k upevnění validity a reliability obou metod.

Tým Maxe Lüschera ocenil práci týmu v DAP Services především v oblasti moderního přístupu k IT řešení a technologií, ve kterém se i přes dlouholeté snažení nedokázali v Lüscher-Color-Diagnostik AG dopracovat ke správnému cíli, a proto zůstávají u použití tištěných materiálů a testových baterií.

Presentation

Týmy došly ke shodě, že v akademické oblasti existuje málo studií dokazujících validitu a realiabilitu obou metod, a proto se v roce 2015 rozhodli tento prostor společně vyplnit.

V rámci setkání se dohodla spolupráce v oblastech:

  • Komparačních studií na vzorcích respondentů s poruchami chování a následné kontrolní měření na reprezentativním vzorku běžné populace. Cílem je dokázat validitu a reliabilitu měření obou metod v této oblasti.
  • Tvorby společných projektů v oblasti zdravotnictví a jejich podání v rámci grantového schématu EUREKA.
  • Tvorby společných projektů v oblasti zdravotnictví a jejich podání v rámci grantového schématu H2020.

Authors

Došlo k setkání dvou autorů metod Lüscherova Barvového Testu a Barvově slovních asociací a jejich týmů. Setkání se konalo ve Švýcarsku ve městě Luzern v listopadu 2014.

Work group

Došlo k propojení dvou firem používající obě metodiky a vlastnící práva k jejich využívání Lüscher-Color-Diagnostik AG. a DAP Services a.s. Propojení přinese budoucí spolupráci v oblasti vědecké i komerční, především v oblasti zdravotnictví.