Vlastní úspěch motivuje každého. Vnímají jej muži i ženy stejně?

girls-407685_1280Ne všichni považujeme za úspěch totéž. Ne všichni si jej připouštíme ve stejných situacích, stejně často, rychle či intenzivně. Když jej ale prožijeme, zažíváme pocit uspokojení, pociťujeme radost z vykonané práce a jsme motivovaní k té další.

Podle dat sesbíraných společností DAP Services, a.s. za poslední 3 roky na vzorku čítajícím 100.000 osob, motivuje vlastní úspěch zaměstnance v práci z dlouhodobého hlediska více než zvýšení platu, či jiné obecně používané benefity.


Ženy i muži nejčastěji přisuzují úspěchu hodnotu, která má přinášet uspokojení a zároveň očekávanou odměnu. Dále lidé vnímají úspěch jako automatickou součást života, která někdy přichází a někdy zase ne (u žen je to takto vnímáno o něco více). Je vnímán též jako ideál, tedy hodnota, která je velmi pozitivní a nese dlouhodobý životní smysl, cíl či mezník. Zároveň je ale v určitém ohledu nedosažitelná. Hodnotu ideálu lidé, především pak muži, úspěchu daleko silněji vnitřně přisuzují než dávají najevo.

Ženy si umí úspěch více užít, muži plní spíše dlouhodobé cíle.

Vnitřně prožíváme úspěch každý po svém. Zatímco někteří lidé, spíše ženy, se radují několikrát denně a třeba i z menších úspěchů, jiní si pocit svého osobního vítězství připouští a prožijí méně často. Muži obvykle mají úspěch spojený s dlouhodobými cíli.
Úspěch je jednoznačně vnímán a spojen také s vydanou energií a projevenými emocemi. Dodává lidem pozitivní impulz, ze kterého mohou brát svou energii. Také je podle mužů i žen potřeba úspěchu věnovat tělesné úsilí, jelikož úspěch fyzickou námahu vyžaduje. Tedy pokud chceme dosáhnout úspěchu, tak se všeobecně předpokládá, že to bude vyžadovat vydanou energii a emoce, budeme se proto muset něco naučit a využít svých dovedností a zároveň musíme počítat s tím, že to bude náročné i pro naše fyzično.

Úspěch pohání jedince i spojuje skupiny. Pokud vydržíme.
Úspěch je jednoznačně spjat ve vnímání mužů i žen s ambicí, tedy individuální potřebou vyniknout. Svou roli hraje i dominance, tedy schopnost a potřeba prosadit své individuální řešící způsoby pro skupinové účely a úspěchy. Úspěch také jednoznačně přispívá k silné integraci osob, tedy k pocitu životní jistoty toho, že někam patříme a jsme něčeho součástí, což se jasně projevuje také v interakčních způsobech vůči okolí. Vnímání úspěchu je spojeno hlavně s příležitostí (a to více u žen) a s akcí (opět více u žen).
Dále zde hraje roli také výdrž a u mužů se ještě připojuje vnímavost. Tedy pokud chceme dosáhout úspěchu, je potřeba aktivně hledat a vnímat příležitosti, něco pro to udělat a nevzdávat se a vydržet.

Úspěch je tedy klíčovým motivem, za kterým se dospělí ženou. Právě jím mohou zaměstnavatelé dlouhodobě motivovat své zaměstnance. O to více jsou ale zaměstnanci citlivější na neúspěch. Pokud se úspěch časem nedostaví, přichází deziluze a demotivace.