Atmosféru ve firmě podpoří i zvířata: Dobrovolnictví jako forma teambuildingu.

DSC_3737Organizované firemní akce jsou bezesporu oblíbeným nástrojem personalistů. Mají přispět k lepší atmosféře ve firmě i vzájemné spolupráci členů týmů. A pravdou je, že dobré mezilidské vztahy bývají stabilním základem pro firemní výkonnost. Samozřejmě za předpokladu, že je přátelská atmosféra ohraničena pevnými pravidly a firemními procesy, které podporují finanční cíle společnosti.

Opice, hroši nebo papoušci. Naší firmě ke tmelení pomáhají zvířata. A zároveň my podáváme pomocnou ruku jim. Pravidelně vymetáme klece, odhrabujeme listí či převážíme nadbytečnou hlínu z výběhů. Zapojili jsme se do dobrovolnického programu ZOO Ostrava. A po půldenní práci se hromadně necháme olíznout dlouhým jazykem žiraf. Jejich krmení pro nás zůstává i pátým rokem milou odměnou. Samozřejmě vedle hřejivého pocitu z pomoci zvířatům a jejich ošetřovatelům.

A co si odnášíme do práce?
Aktivita má rozhodně pozitivní vliv na atmosféru ve skupině. Tato skutečnost dosahuje daleko dál než na to, zda je nám v práci dobře či ne. Z hlediska personalistiky je atmosféra vztahů velmi důležitá. Říká nám totiž, jak bude jednotlivec reagovat a pracovat s informací. Zda bude pracovat proaktivně, problematicky nebo blokačně. A jak tedy bude podporovat výkon a efektivitu skupiny.

atmosféra

V naší diagnostice rozeznáváme tři základní typy klimat v osmi kvalitativních pásmech. Můžeme mluvit o klimatech růstových, problémových a blokačních. Dále používáme populární názvy klimat, jako například Údolí války. Osoba v tomto klimatu sobě i svému okolí neustále vnucuje své rozporné náhledy na pracovní úkoly, cíle firmy, pracovní výsledky, aniž je schopna přijímat kompromisy a zohledňovat dané podmínky. Toto klima není časově příliš stálé a dlouhodobé. Vyskytuje se spíše v případech silných, otevřených konfliktů, anebo provází některé vývojové a generační změny.

 

Faktem je, že každý člověk přispívá ke kvalitě sociálního klimatu skupin. Kvalitní vztahové klima pak má přímý vliv na tolik diskutovanou efektivitu ve firmách. Dobrovolnictvím ale firmy nezískávají pouze lepší firemní atmosféru či vyšší výkonost. Mohou třeba posílit etické chování týmu, soudržnost a další důležité aspekty doprovázející skupinovou práci. V neposlední řadě se odrazí v navýšení počtu společných témat u oběda nebo na nástěnce. Tak vzhůru do ZOO! :)