Mentálna príprava, ako súčasť prípravy

mental_analysis_Slovak_U18-1024x683Sme veľmi radi, že spoločnosť HDC Slovakia spolu s Národným športovým centrom pripravuje pokračovanie spolupráce s reprezentáciou U18 (SZLH). Rozsah tejto spolupráce je nastavený nielen na oblasť samotného tréningového procesu, či taktickej prípravy, ale aj na oblasti podporné, ako napr. sledovanie zdravotného stavu, diagnostika hráčov, kondično-koordinačné schopnosti, aj testy na ľade, nastavenie stravovacieho a pitného režimu. Čo však zvlášť chceme vyzdvihnúť, že v minuloročnom pilotnom projekte bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou DAP mentálna analýza, i samotná mentálna príprava hráčov. Zameralo sa na osobnostné a sociálne predpoklady hráčov na tímovú spoluprácu a zvýšenie samotnej výkonnosti hráča.

Hráči absolvovali online testovanie diagnostickou metódou farebných asociácií (CA method), DAP Services. Na základe výsledkov testovania sa dokázalo určiť individuálne aj skupinové myslenie, postoje a správanie. Po testovaní, sa pripravil profil každého hráča, kde boli pomenované osobnostné predpoklady hráča ako napríklad jeho temperament, správanie sa v stresových situáciách, jeho motiváciu, mieru húževnatosti, bojovnosti, miesto a rolu v tíme, ktorú zastáva, či sa tréner môže na neho spoľahnúť, že urobí „poriadok“ v kabíne, prípadne či je vodcovský tip, alebo či bude schopný zvládať nájazdy chladnokrvne bez „nervov“. Venovalo sa aj tomu nakoľko je hráč vnímavý a citlivý na detail, v čom sú jeho silné stránky a kde je priestor na rozvoj. Následne bol vyhodnotený aj celý tím, kde bol zámer na pomenovanie silných stránok tímu ako sú napríklad húževnatosť, odhodlanie vyhrávať, jeho vysoká ašpirácia k úspechu a cieľavedomosť.mental_analysis-1024x683

Ďalšou fázou však bola analýza možných ohrození pre tím. To sú najmä situácie, ktoré by mohli ohroziť harmóniu v tíme a úlohou bolo pripraviť plán, ako im predchádzať, prípadne ako ich zvládať. V tejto fáze bola dôležitá spolupráca s trénermi, s ktorými sme si výsledky prešli a doplnili ich o reálnu skúsenosť. Vhodné bolo jasné pomenovanie očakávaní trénerov od jednotlivých hráčov a stanovenie zrozumiteľného cieľa. Hráči mali jasnú predstavu o cieli a jednotlivých krokoch, čo bolo podporené konkrétnymi príkladmi ich výkonnosti ako jednotlivcov, ale aj tímu. Nápomocné tu bolo vyjasnenie ašpirácií a následná zhoda trénerov s hráčmi a ich cieľavedomosť.
Počas šampionátu prebiehala pravidelná komunikácia s hráčmi aj trénermi. Tu sa posilňovala hlavne motivácia, pracovalo sa na zvládaní stresu a záťažových situácií.
A aké boli vyjadrenia niektorých hráčov po zápasoch:

…lebo sme super partia a vieme, že na to máme…
…Dôležitá je koncentrovanosť a bojovnosť, teamwork.
…Ďakujem za všetky tie rady, čo som od vás dostal, bolo to užitočné…
…Ďakujem za email, pomohlo to a dúfam, že ešte pomôže…
…Áno to skúšam, niekedy si proste tak predstavujem ten zápas, je to dobré, pomáha mi to. Bol som taký nervózny, že prvý zápas na majstrovstvách sveta, ale tretiu tretinu už to bolo v pohode. Bol som taký zviazaný a nehral som to čo hrávam, ale po druhej tretine som si povedal, že tie tretiny zahodím za hlavu a ide posledná, na ktorú sa musím sústrediť a že tím ma potrebuje, lebo viacerým hráčom sa nedarilo tak ako si predstavovali, ale tak nakoniec sa to podarilo, som rád. Ďakujem/e za podporu a aj za rady.

Autorem článku je HDTS.