Novinky o OSTESA EU

Kde se právě nacházíme
Partneři OSTESA EU právě dokončili důležitý milník v tomto evropském počinu, a to analyticko-výzkumnou část. dimensionsZapojení manažerů, zaměstnanců, lektorů a konzultantů z několika evropských zemí se ukázalo jako absolutně klíčové k jejímu úspěšnému zvládnutí. Výsledek bude dostupný velmi brzo, a to v analyticko-výzkumné zprávě.

Co bude dále?
Nyní se pracuje na nástroji pro měření klimatu. Výsledky počátečních rešerší a analýz určily směr toho, co je opravu zapotřebí a projektoví partneři pracují na vytvoření efektivního a užitečného nástroje pro společnosti zajímající se o zlepšení klimatu. Pro dosažení propojení s potřebami koncových zákazníků byly do procesu zapojeny i ohniskové skupiny (focus groups) skládající se z manažerů, zaměstnanců a lektorů, a to v každé projektové zemi. Hlavním cílem setkání ohniskových skupin je vytvořit seznam položek pro každou z dimenzí. Výsledek bude sloužit jako podklad pro nástroj na měření klimatu.

Mezitím také probíhají práce na nástroji nazvaném Programme toolkit, který bude obsahovat tréninkové materiály a další podklady pro manažery a zaměstnance. Na základně analyticko-výzkumné zprávy navrhli partneři strukturu tréninkových programů, dále se pracuje na vytvoření obsahu každé z dimenzí organizačního klimatu.

Již brzy budete mít možnost otestovat nástroj pro měření klimatu a prohlédnout si Programme toolkit. Sledujte nás i nadále!

Více o projektu OSTESA EU: ostesa.eu