Klima v organizaci má vliv na efektivitu práce. Umíme jej změřit a navrhnout jeho zlepšení.

Takové jsou závěry projektu Erasmus + OSTESA EU o klimatu v organizaci

 

Zlepšení klimatu organizace rozhodně nepatří mezi zásadní novinky, které by se začaly ocitat v žebříčcích priorit firem usilujících o uspokojení zaměstnanců a efektivitu výrobních procesů. Pozornost je na klima v organizaci již nějakou dobu směřována právě proto, že spokojenější a šťastnější zaměstnanci podávají lepší výsledky a jsou motivovanější, tedy přínosnější pro organizaci. A možná také pro méně zjevné dopady, které při zlepšení klimatu můžeme zaznamenat snížením nákladů v důsledku nižší nemocnosti a souvisejících pracovních stresů.

S těmito myšlenkami se rodil projekt OSTESA EU (Úspěšná organizace prostřednictvím spokojených zaměstnanců), jehož cílem je nabídnout diagnostické nástroje a vzdělávací a rozvojové programy, které mohou významně přispět ke zlepšení vnitřního klimatu malých a středních podniků.

____________________________________________________________

11 dimenzí pro dobré klima

Projekt vychází z identifikace 11 hlavních dimenzí organizačního klimatu (viz výše) a zaměřuje se na vlastníky a manažery SME, odborníky v oblasti lidských zdrojů a poskytovatele dalšího vzdělávání. Snaží se jim pomoci porozumět potřebě vytvořit lepší klima pro práci v organizacích. A nabídnout nástroj, který umí  diagnostikovat a rozvíjet stávající dovednosti.

Hlavním výstupem projektu je nástroj použitelný online, který umožňuje měřit a diagnostikovat organizační klima společnosti a určit oblasti pro zlepšení tohoto klimatu.

 

 

Diagnostika klimatu – vyhodnocení – zlepšení. Online nástroj podpoří všechny části

Nástroj nabízí dvě různé metody pro posouzení organizačního klimatu: (1) metoda barvových asociací (CA method) a (2) dotazníková metoda. Metoda barvových asociací je interaktivní, rychlý a zábavný způsob, jak spojit určité pocity s danou dimenzí organizačního klimatu. Dotazníková metoda hodnotí, do jaké míry daná osoba souhlasí s větami vztahujícími se k jednotlivým dimenzím organizačního klimatu. Na konci organizace získá podrobnou zprávu se shrnutím výsledků. Výsledky lze získat pro celou organizaci nebo pro její jednotlivá oddělení.

Kromě diagnostiky hlavních dimenzí se projekt zaměřil na návrh řešení, a to prostřednictvím odborných materiálů, které poskytují soubor teoretických a praktických návodů a vzdělávacích aktivit pro jednotlivé dimenze.

Vznikla také Příručka pro manažery, která má za cíl prostřednictvím teoretického shrnutí, cvičení a případových studií zvýšit povědomí manažerů a majitelů malých a středních podniků o důležitosti organizačního klimatu.

Samotný nástroj a odborné materiály jsou k dispozici v jazycích partnerských zemí: italštině, češtině, polštině, řečtině a portugalštině.

Kromě DAP Services zastupující Českou republiku se na projektu podíleli Nadace ISTUD (Itálie) Nadace OIC (Polsko), Eurosuccess Consulting (Kypr) a INOVA (Portugalsko).