Obchodní partneři

Adia

Jsme nová poradenská společnost, jejíž podstata je založena na nejnovějších vědeckých metodách v oblasti psychologicko-personálního poradenství a ověřených praktických zkušenostech. Právě možnosti reálné alternativy v této oblasti nás přivedly ke službě, kterou Vám nyní nabízíme a k práci, kterou jsme pro Vás připraveni vykonat. Pokud od nás očekáváte vstřícnost, pomoc, radu jak něco ve svém soukromém nebo pracovním životě změnit, upravit či zlepšit, jsme připraveni být Vám přitom nápomocni.

Segment trhu: Poradenství, Personalistika
Internetová adresawww.adia.cz
Stát: Česká republika


Adler Management UG

Adler Management provádí inovativní a komplexní poradenské služby. Máme zkušený tým konzultantů s mezioborovými zkušenostmi. Zabýváme se mimo jiné personálním rozvojem, plánováním a hodnocením kompetencí, vytvářením sociálních podniků či ekologickým inženýrstvím a systémy.

Segment trhu: Poradenství, Personalistika
Internetová adresawww.adler-management.eu
Stát: Německo


Balanced HR

Balance HR je inovativní, zodpovědná, komplexní, personálně-poradenská společnost, která  reaguje na poptávky trhu a nabízí profesionální služby v HR světě. 

Mezi její základní činnosti patří Recruitment a executive research, Outsourcing a payroll outsourcing, Vzdělávání a rozvoj, Konzultační činnosti, Outplacement.

Segment trhu: Personalistika, Vzdělávání
Internetová adresawww.balanced-hr.com
Stát: Slovensko


Barevná poradna

Diagnostické metody, které využívám, zobrazují barevnost lidského světa, jeho dokonalost a zároveň jedinečnost. Člověk přicházející ke mně se svým problémem je pro mě celistvou osobností, kde každá její část je nepostradatelným dílem mozaiky celku.

Nenabízím tedy pro klienta hotové odpovědi, kým je a kde přesně se nachází jeho problém, ale předkládám mu na základě diagnostiky náhled na jeho silné a slabé stránky a zároveň nabídku ke spolupráci, co s tímto stavem dělat.

Segment trhu: Poradenství
Internetová adresawww.barevnaporadna.cz
Stát: Česká republika


Centrum kompetencji

Již několik let organizujeme školení, kurzy, semináře a konference určené jak pro manažery, tak i pro administrativní i odborné pracovníky. Máme širokou nabídku školících témat a oblastí. 

Nová témata jsou v závislosti na poptávce přidávána na naše webové stránky. Seznam možných témat rozhodně není konečný, jsme otevřeni vašim návrhům. Spolupracujeme s mnoha odborníky, čímž jsme si vybudovali široké portfolium školících osob, které je ochotné zajistit účastníkům naše kurzy, worshopy a semináře. V souladu s mísí naší společnosti “Naše znalosti pro Vaše kompetence” s Vámi rádi budeme sdílet své zkušenosti, znalosti a praktické informace ze všech oblastí. 

Segment trhu: Vzdělávání
Internetová adresawww.centrumkompetencji.pl
Stát: Polsko


CMC Graduate School of Business

CMC Graduate School of Business je jedním z nejprestižnějších poskytovatelů manažerského vzdělávání v České republice s více než dvacetiletou zkušeností.

Sledujeme trendy a s neustále se měnícími potřebami vzdělávání dospělých přicházíme na trh s novými vzdělávacími přístupy a modely. Běžné prezenční kurzy jsme nahradili tréninky k osobnímu rozvoji jedince. Implementujeme nové metodické přístupy založené na aktuálních poznatcích neurovědy v kombinaci s efektivním využitím ICT nástrojů.

Nabízíme celou řadu originálních kurzů exekutivního a jazykového vzdělávání, odborných seminářů a programů šitých na míru zákazníka. Školíme management, personalisty, obchodníky i mistry.

 

Segment trhu: Vzdělávání
Internetová adresawww.cmc.cz
Stát: Česká republika


 Corodo

Vášniví trenéři s citem pro detail a individuálním přístupem: stňte se lepším hráčem a zjistěte, jak zvládnout # TheFlow.

Segment trhu: Sport
Internetová adresa: http://corodo.net
Stát: Belgie


 Dr. Ullmann + Partner

Našim zákazníkům nabízíme semináře, školení, koučování a konzultace zaměřené na zvýšení úspěchu a výkonu – Performance Consulting + Coaching. Specializujeme se na práci se sportovci, manažery a prodejci, a to jak s týmy, tak i s jednotlivci.

Věříme, že můžete dosáhnout lepšího výkonu a k tomu Vám pomůžeme. Veškerý přehled o plánovaných aktivitách a seminářích najdete na našich stránkách.

Segment trhu: Sport, Personalistika
Internetová adresawww.drullmann-partner.de
Stát: Německo


Engage Hill

Balance management a ColourMind

Balance Management přináší do oblasti rozvoje kvalitní produkty určené pro objektivní měření stereotypů. Samotné měření je postaveno na přirozené interakci na jednotlivé podněty pomocí barev, což umožňuje zohlednit ve výsledcích kromě rozumové složky i složku tělesnou, emoční a sociální. Výsledky tak přinášejí zcela realistický, přesný a nezkreslený pohled, který je nezastupitelným podkladem pro další rozhodování, ať již o formě konkrétního rozvoje, či plánování budoucích změn.

ColorMind měří zákazníkovy subjektivní, neverbální reakce pomocí barev (technika barvově slovních asociací). Technika dokáže zachytit propojené rozumové, emocionální, somatické a postojové složky. To nám umožňuje předvídat chování zákazníků a reakce spotřebitelů ve vztahu k určité značce, produktu nebo obchodního sdělení.

Segment trhu: Personalistika, Průzkumy trhu
Internetová adresa: www.balancemanagement.com, www.colourmind.com
Stát: Česká republika, Slovensko, Velká Británie


EuroView

Spoločnosť EuroView s.r.o. je profesionálna personálna a poradenská firma poskytujúca služby v oblasti ľudských zdrojov. Doménou v poskytovaných službách je v prvom rade tím skúsených konzultantov a psychológov. Systém práce je založený na individuálnom prístupe ku každému klientovi a jeho potrebám.

V spoločnosti pracujú odborníci na slovenský firemný trh, ktorí disponujú detailným prehľadom o spoločnostiach, odvetviach a disponibilitou dostupnej pracovnej sily v daných regiónoch.

Segment trhu: Personalistika
Internetová adresawww.euroview.sk
Stát: Slovensko


Eruditio Publica o.p.s.

ERUDITIO PUBLICA o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v červenci roku 2011 z iniciativy jejích zakladatelek.
Vykonáváme vzdělávací, metodickou, výzkumnou a konzultační činnost v oblasti celoživotního vzdělávání. V rámci této činnosti provádíme výzkum v oblasti vzdělávání, zpracováváme nová témata a tematické oblasti, vytváříme inovativní metodiku, včetně podpory využívání moderních technologií v procesu učení.

Segment trhu: Vzdělávání
Internetová adresawww.eruditiopublica.com
Stát: Česká republika


Focal Point Strategies

S více než 20-ti letou zkušeností má Focal Point Strategies vybudované nezbytné know-how k použití pro společnosti, které potřebují, aby byly jejich produkty a služby uvedeny na trh s profesionalitou a úspěchem. Se silnými a zkušenostmi v podnikání, prodeji a fundraisingu vytváří partneři Focal Point Strategies prodejní a marketingu siť. Focal Point Strategies nabízí unikátní obchodní model s  filozofií „s kůží na trh spolu s našimi klienty“.

Segment trhu: Marketing
Internetová adresawww.focalpointstrategies.com
Stát: Israel, USA


Freeman Consulting

Personálně poradenská a vzdělávací společnost Freeman Consulting se zabývá diagnostikou, poradenstvím a rozvojem osobnosti. Poskytujeme služby jak firmám, tak jednotlivcům.
Každý jedinec má své osobností rysy, charakteristiky a předpoklady, kterých si nemusí být plně vědom. Freeman pomáhá tyto rysy rozkrýt a pojmenovat, s pomocí diagnostické metody. Konzultanti Freeman umí s touto metodou a s jejími výsledky pomoci klientovi citlivě se zorientovat a využít výstupů pro jeho vlastní úspěch. Stavíme na osobní svobodě a zodpovědnosti klienta a pomáháme zorientovat se v možnostech a nalezání cest, kde může člověk v pracovním i osobním životě uspět.

Segment trhu: Personalistika, Školství, Sport
Internetová adresawww.freemanconsulting.cz
Stát: Česká republika


GISP Management a.s.

GISP Management je moderní společnost působící na globální trhu. Našim cílem je podporovat a rozvíjet obchdní vztahy mezi vchodní Evropou a USA v rámci různých mezinárodních projektů na zabezpeční potřeb a pohodlní lidí na obou březích Atlantiku.

GISP Management a.s. se podílí na šíření speciálního patentu a know-how z východní Evropy do USA a naopak, podporuje výzkum, jeho aplikaci do praxe a investuje do vybraných národních projektů přinášející oboustranný prospěch.

Segment trhu: Personalistika
Internetová adresawww.gispmanagement.com
Stát: Slovensko, USA


HDTS – Hockey Development Training System

Naší snahou je podpořit efektivnější přípravu hokejových hráčů prostřednictvím vybudovaného Hockey Development Centers (HDCs), respektive prostřednictvím z nějaké jeho produktové podskupiny.

Klademe důraz na zdokonalování individuálních hráčských schopností a na jejich vhodné uplatněním do týmové či oddílové přípravy.

Segment trhu: Sport
Internetová adresawww.hockeydts.com
Stát:  Slovensko, Rusko


HR Partner

Agentura HR Partner z Nového Sadu v Srbsku definuje své poslání jako poskytování kvalitních služeb v oblastí poradenství souvisejících s vedením zaměstnanců v malých a středních podnicích.

Naší misí je dobře odvést svěřenou práci, stejně jako posilování vztahu důvěry a spokojenost z výsledků naší spolupráce.

Segment trhu: Personalistika
Internetová adresa: www.hrpartner.rs
Stát: Srbsko


Humans Development

“Um” – (umění, rozvoj, mysl, úcta, magie, moc) těmito přívlastky lze charakterizovat naši společnost. Představují hlavní smysl naší práce, změnu v oblasti rozvoje, vzdělávání a poradenství.

Naše práce a zkušenosti navazují na 15-ti leté působení společnosti Human´s v České a Slovenské republice. Hlavním posláním naší společnosti je být profesionálním partnerem všem, kteří mají o svůj rozvoj a posilování kompetencí zájem, není jim lhostejné, jak se chovají a jaká dělají rozhodnutí (obchodníci, administrativa, manažeři, ředitelé, majitelé společností).

Segment trhu: Personalistika
Internetová adresawww.humans.cz
Stát: Česká republika, Slovensko


Kandidáti

KANDIDÁTI s.r.o. je ryze česká společnost, specializující se na pre-selekci kandidátů v kombinaci s diagnostikou osobnostních a pracovních předpokladů. Rychle a efektivně propojujeme uchazeče o práci s potenciálními zaměstnavateli. Díky unikátní diagnostice pomáháme kandidátům poznat jejich pravý potenciál a zaměstnavatelům ukazujeme užitečné informace pro výběr, zapracování, rozvoj a stabilizaci zaměstnanců.

Segment trhu: Personalistika
Internetová adresawww.kandidati.cz
Stát: Česká republika


Ki-Wi Digital

Mezinárodní technologická IT společnost Ki-Wi Digital patří na přední místo v oboru digitálních, interaktivních a informačních ploch se vzdálenou správou. Poskytuje komplexní a ucelené řešení v oblasti digitálních prezentací. Inovátor Ki-Wi Digital je výrobcem vlastního SW i HW pro prezentaci a vzdálenou správu obsahu digitálních ploch. Tímto způsobem dosahuje nejvyšších standardů a kvality pro své klienty.

Spolu se špičkovými službami a servisem, které jsou nedílnou součástí všech produktů a nabízených řešení, dává svým zákazníkům mocné nástroje pro zvýšení zisku, prestiže a propagace jejich produktů. Ki-Wi Digital sleduje a udává trendy digitální interaktivní prezentace.

Segment trhu: Informační technologie
Internetová adresa: www.ki-wi.cz
Stát: Česká republika, USA


Kovalsky and Partners

Nalezení vhodného zaměstnance je klíčem k úspěchu. Lidé jsou základem každého úspěšného podnikání. Správný člověk na správném místě ve správném čase může dokázat neobyčejné věci. Tím, že talentů na trhu práce je stále nedostatek, je nezbytné prozkoumat všechny možnosti a prohledat všechny alternativní cesty pro nalezení tohoto pravého kandidáta.

Segment trhu: Personalistika
Internetová adresa: www.kovalsky-partners.cz
Stát: Česká republika


Kredit s.r.o.

Kredit s.r.o. – společnost pro další vzdělávání dospělých byla založena v roce 1994 skupinou odborníků působících v oblasti vzdělávání dospělých jako samostatný slovenský právní subjekt bez účasti zahraničního kapitálu. Ve své činnosti se opírá o zkušenosti získané na bázi spolupráce se švýcarskými, britskými a jinými západními vzdělávacími a tréningovými projekty.

Za čas své činnosti získal ve veřejné zakázce několik grantů na vývoj a realizaci dlouhodobých vzdělávacích a tréninkových programů pro manažery ve firemní sféře i státní správě. Projekty byly financovány z Evropské unie a britského Know How Fond.

Kredit s.r.o. je certifikovaná vzdělávací společností podle STN EN ISO 9001: 2000 firmou DEKRA-ITS-Certification Services GmbH Stuttgart, Německo re. číslo certifikátu: 911102968 na tyto činnosti:

 • Vzdělávání dospělých – distanční vzdělávání, prezenční vzdělávání, trénink.
 • Organizování konferencí, odborných seminářů, školení, kurzů a rekvalifikací.
 • Vývoj nových vzdělávacích a tréninkových materiálů.
 • Expertní a poradensko-konzultační činnost se zaměřením na personální rozvoj a rozvoj manažerů i organizace.

Kredit s.r.o. má systém manažérské kvality zavedený od 2.5.2002.

Segment trhu: Personalistika, Edukační činnost
Internetová adresawww.kreditke.sk
Stát: Slovensko


LYRIX Centrum s.r.o.

Naše vzdělávací společnost Vám pomůže dosáhnout úspěchu, aniž byste se museli chovat jako útoční psi. Aneb starého psa novým kouskům nenaučíš, ale jen když chce.
 • Realizujeme aktivity, ve kterých pohodovým a profesionálním přístupem a v pohodovém prostředí napomáháme řešit praktické problémy a dilemata, se kterými se zákazníci setkávají v osobním nebo profesním životě.
 • Nejsme zastánci formálního přístupu a teoretizování, ale víme, že používání “vlastní hlavy a selského rozumu” je tou nejlepší cestou pro rozhodování, jak naložit s problémy a dilematy.
 • Poskytneme zákazníkům nové informace, rady a podněty, za pomoci kterých získávají utvrzení, že jsou schopni problémy a dilemata řešit sami a ke své spokojenosti.
 • Náš přístup k zákazníkovi a pracovníkovi je založen na vzájemné spolupráci, otevřenosti a důvěře.

Segment trhu: Personalistika
Internetová adresa: www.lyrix.cz
Stát: Česká republika


Mapaz AB

Jsme společnost s velkými zkušenosti v oblasti business management. Společnost byla založena v roce 1991 a od té doby vytvořila a předala stovky systémů do národních i nadnárodních společností. Našimi zákazníky jsou většinou malé a střední firmy, ale našimi předními klienty jsou společnosti jako Volvo a Sandvik. Jednou z hlavních činností je dodávat na klíč vytvářené softwary obsahující a podporující nejmodernější technologie.

 

Segment trhu: IT technologie, Business management 
Internetová adresawww.mapaz.com
Stát: Švédsko


MindStream s.r.o.

Moderní společnost zaměřená na trh s online aplikacemi.
 • Marketingová diagnostika
 • Vývoj psychometrických aplikací
 • Vývoj zábavních a tréninkových aplikací a her (téma: rozvoj obchodního potenciálu společností a osobního potenciálu jednotlivců)

Segment trhu: Personalistika, Průzkumy trhu, Zdravotnictví
Internetová adresawww.mindstream.cz
Stát: Česká republika


NAR marketing s.r.o.

NAR marketing s.r.o. je marketingovou firmou s významnou specializací na e-businessové procesy v oblasti marketingu odběratelských a dodavatelských vztahů především v prostředí B2B trhu. NAR je členem České marketingové společnosti. Ředitel firmy pan Miloslav Kaplan je jedním z několika málo desítek certifikovaných specialistů ČMS. Dále poskytuje služby v oblasti e-businessu institucím a firmám, ve kterých upravuje možnosti výběrových řízení Zákon o zadávání veřejných zakázek.

Segment trhu: Personalistika – nákupní týmy
Internetová adresawww.nar.cz
Stát: Česká republika, Slovensko, Německo a Chorvatsko


Nitka – terapie, poradenství, koučink

Návštěva psychoterapeuta je jedinečnou příležitostí, jak poskytnout své duši mimořádnou péči a dosáhnout tak spokojenějšího života.

Při péči o své tělo často využíváme služeb odborníků. Rádi si dopřáváme kulinářské umění dobrého kuchaře, své vlasy svěříme kadeřníkovi, s kondicí nám pomůže osobní trenér a úlevu hledáme u maséra. Dopřejme i své duši péči profesionála a naučme se jí tak lépe naslouchat.

Nabízíme individuální terapii a poradenství, koučink, krizovou intervenci, skupinovou práci i vzdělávání.

Segment trhu: Poradenství, koučink
Internetová adresawww.nitka-fm.cz
Stát: Česká republika


PCPS

Naše služby poskytujeme v oblasti individuálního a sportovního poradenství. Ve sportu jsou naše služby k dispozici kromě jednotlivců také týmům nebo sportovním klubům/organizacím. Naše poradenská, konzultační a intervenční činnost vychází z potřeb klienta. Na základě analýzy a diagnostiky výchozího stavu, vzhledem k možnostem klienta, volíme postup a intervenční kroky. K analýze využíváme Diagnosticko intervenční systému Barvově slovní asociace. Náš motiv i cíl jsou jednoduché. Na základě námi kvalitně odvedené služby spokojený klient.

Segment trhu: Sport
Internetová adresawww.pcps.cz
Stát: Česká republika, Slovensko


PP Group

PP Group jsme založili v roce 2004. Od té doby jsme si vybudovali dominantní postavení na středoevropském trhu. V současnosti zastupujeme více než 50 hráčů, včetně aktuálně nejlepších Čechů a také budoucích hvězd, kterým basketbaloví odborníci předpovídají úspěšné kariéry v Eurolize a NBA. Naší filozofií je poskytovat našim klientům poradenství a podporu s hlavním cílem – maximálně zužitkovat jejich talent, schopnosti a dovednosti v průběhu celé hráčské kariéry.

Segment trhu: Sport
Internetová adresahttp://www.ppgroupsport.com/cs/
Stát: Česká republika


PRAXISCOM

PRAXISCOM je na trhu od roku 2011 a má za sebou více jak 30 projektů pro soukromé i veřejné subjekty.

PRAXISCOM má v Moskvě vedoucí pozici v oblasti projektového managementu a konzultačních agentur a je první společností na rusky hovořícím trhu, která využívá CA method a produkty na této metodě založené, a ručící za kvalitu těchto produktů při používání v oblastech projektového managementu.

Segment trhu: Personalistika
Internetová adresa: www.praxiscom.ru
Stát: Rusko


Prof. DR Marijana Mladenovic

Profesorka sportovní psychologie Marijana Mladenovic působí na vysoké škole sportu a zdraví v Bělehradu, Srbsko. Je vedoucí katedry specializující se sportovní koučing.

Psychická příprava je neoddělitelná část celkové přípravy sportovců. Stejně jako kondiční tréningy a učení se technice a taktice, je stejně tak důležitá systematická a kontinuální práce na psychické přípravě. Faktor psychiky je často podceňován, protože se předpokládá, že v průběhu času dochází k procesu výběru a jsou od sebe odděleni ti se “silnou myslí” od těch slabších. V moderním pojetí sportu by nemělo být nic ponecháno náhodě, ani psychický faktor. Při podobných sportovních výkonech obvykle o vítězi rozhoduje právě lepší psychická příprava. Psychické fungování sportovců není dílem náhody, nebo smůly, která se někdy za špatnými výsledky viděna, ale je to parametr, který může být díky citlivému a systematickému vzdělávání sportovce neustále zlepšován a člověk ho může mít pod kontrolou.

Segment trhu: Sport
Internetová adresa: www.sportskipsiholog.rs
Stát: Srbsko


Redburn Solutions

Společnost Redburn Solutions Ltd. se sídlem v Belfastu se zaměřuje na oblast školství a zdravotnictví. Je úspěšným řešitelem projektů rámci grantového programu – FP7.

V roce 2013 uvádí pro anglicky hovořící trh produkt pro školy a školská zařízení založený na CA method – BrightLightOn Education.

Segment trhu: Školství, Zdravotnictví
Internetová adresa:  www.redburnsolutions.eu
Stát: Velká Británie, USA


RPIC ViP s.r.o.

Jsme silnou, inovativní a ryze českou poradenskou a vzdělávací společností, která od roku 1998 aktivně přispívá k rozvoji firem (a nejen jich) a kultivaci českého i evropského prostředí. Za to vděčíme jak vlastním rozsáhlým aktivitám na poli výzkumu a vývoje, tak špičkovému týmu konzultantů a lektorů, kteří si plně uvědomují, že „rozdíl je v lidech“. Tomu odpovídají také námi sdílené firemní hodnoty, mezi které patří zejména

 • slušnost,
 • spolupráce,
 • spolehlivost,
 • flexibilita,
 • výkonnost,
 • předvídání potřeb klientů a
 • nacházení inteligentních řešení.

Segment trhu: Personalistika, Školství
Internetová adresa: www.rpic-vip.cz
Stát: Česká republika, Polsko, Belgie


SOFO Group a.s.

Jsme profesionální poradenskou společností, která nabízí klientům komplexní poradenství v následujících oblastech:

 • Optimalizace firemních procesů – viz SOFO Optimalizace
 • Zavádění systémů řízení dle mezinárodních standardů ISO – viz SOFO zavádění standardů a vzdělávání
 • Poradenství v oblasti informačních technologií – viz SOFO IT sekce
 • Komplexní služby v rámci dotačního poradenství – viz SOFO dotační poradenství
 • Poradenství v oblasti BOZP a PO – viz SOFO engineering

Naše mise
Díky vysoké odborné kvalifikaci pracovníků a zkušenostem získaným dlouholetým působením na trhu jsme schopni porozumět potřebám zákazníka a navrhnout pro něj adekvátní řešení vedoucí ke snížení nákladů a zvyšení jeho konkurenceschopnosti.
Zakládáme si na kvalitě naší práce a snažíme se získávát a posilovat důvěru u klientů. Upřednostňujeme dlouhodobé vztahy před krátkodobými a námi dodaná řešení provozně podporujeme a rozvíjíme.
Společně vytváříme manažerské řešení pro dosažení úspěchu s ohledem na specifické podmínky a požadavky klienta.

Segment trhu: Procesní analýzy
Internetová adresawww.sofo.cz
Stát: Česká republika, Slovensko


Specialist Service

Personální agentura Specialist Service, s.r.o. patří k nejdéle působícím agenturám v Moravskoslezském kraji. Byla založena již v roce 1993 jako divize Sdružení pro rozvoj severní Moravy a Slezska.

Od počátku se zaměřovala na nábor (recruitment) manažerů a specialistů. Během svého vývoje agentura rozšířila své služby i na komplexní nábor pracovníků pro nové investory a další poradenské služby v oblasti řízení lidských zdrojů. V roce 2004 se Specialist Service, s.r.o. stala dceřinou společností poradenské a konzultační firmy RPIC-ViP s.r.o.

Specialist Services s.r.o. nabízejí:

 • zkušenosti s náborem klíčových pracovníků či kompletního náboru zaměstnanců pro nové investory
 • zkušenosti z vývojových projektů v oblasti řízení lidských zdrojů (Projekty Phare Lidské zdroje, Projekty EQUAL atd.)
 • poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
 • vysokou profesionalitu a individuální přístup při řešení Vašich personálních potřeb
 • kompletní servis v anglickém jazyce pro zahraniční klienty, počínaje zpracováním kompetenčního modelu přes doporučující zprávy o uchazečích až po vedení výběrových pohovorů

Specialist Service pracuje na základě licence Ministerstva práce a sociálních věcí, která opravňuje k zprostředkování pracovníků z ČR a zemí EU, Bulharska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Ruska.

Segment trhu: Personalistika
Internetová adresa: http://www.specialist.cz/
Stát: Česká republika


Sport Idea

Pomáháme sportovcům a nabízíme jim poradenství v různých oblastech, od podpisování smluv, kooperace se sponzory až po rozvoj jejich sportovního potenciálu, což je pro nás klíčové. Každý sportovec si přeje být úspěšný a vyžaduje profesionální podporu v zajištění své budoucnosti i budoucnosti své rodiny.

Našim cílem je umožnit sportovcům budovat a plánovat kariéru i finanční budoucnosti nejlepším možným způsobem. Náš slogan “Sportovec – je především lidská bytost” je vysvětlením našeho postoje.
Pro bližší informace k možné spolupráci nás neváhejte informovat.

Segment trhu: Sport
Internetová adresa: www.sport-idea.pl
Stát: Polsko


Star Level

Společnost Star Level vznikla na základě 20-ti let zkušeností. Využíváme znalostí a výsledků z mnoha věd, především pozitivní psychologie, managementu, psychologie sportu a dalších. Společným prvkem našeho přístupu je práce s člověkem přes jeho vnitřní energii, odhodlání, a dovednosti. Ty jsou často blokovány, potlačeny nebo zapomenuty.

Segment trhu: Koučování, Personalistika
Internetová adresa: www.starlevel.pl
Stát: Polsko


Syntra West

Syntra West je nezisková organizace založná v roce 1960, která zajišťuje 3,5 milionu tréninkových (školících) hodin, kterými každoročně projde 55 000 účastníků. Pracuje u nás 2 000 školitelů na částečný úvazek a okolo 200 dalších zaměstnanců. Najdete nás v komplexu šesti budov v západní části Belgie.

Naší cílovou skupinou jsou osoby samostatně výdělečně činné, manažeři, klíčoví zaměstnanci a malé a střední firmy. Nabízíme krátkodové nebo dlouhodobé školení či tréningy v těchto oblastech:

 • Technické školení pro 200 různých profesí
 • Pro manažery
 • Pro pracovníky v IT
 • Jazykové kurzy s rodilými mluvčími

Segment trhu: Vzdělávání, Personalistika,
Internetová adresahttp://www.syntrawest.be/
Stát: Belgie


VoiceItt a.s.

Talkitt pomáhá milionům osob řečovými problémy, aby mohli mluvit bez omezení!
Talkitt přináší inovativní možnosti, které umožňují lidem s motorickými, řečovými a jazykovými potížemi snadněji komunikovat – a to s pomocí jejich vlastního hlasu.

Segment trhu: Vzdělávání, Personalistika
Internetová adresawww.talkitt.com
Stát: Izrael, USA


Vzdelávacia Akadémia Žilina

Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá rozvojom odborných zručností personálnej zložky firiem v oblasti manažmentu, marketingu, obchodu a služieb.
Našim klientom pomáhame presadiť sa na trhu, zvrátiť klesajúce zisky, zvýšiť efektivitu práce a morálku zamestnancov, vyčistiť internú komunikáciu od šumov a pod. Identifikujeme siabé miesta v rámci nastavenia procesov, aby sme na základe zistení pomohli prispieť k zvýšeniu efektivity práce a celkového profitu. Naše poradenstvo je nastavené na požiadavky a potreby konkrétneho klienta. Ponúkame odborníkov so skúsenosťami z konkrétnych oblastí, ktoré sa bežne v rámci podnikov riešia.

Segment trhu: Vzdělávání, Personalistika
Internetová adresawww.vazilina.sk
Stát: Slovensko


Work for you

Vybíráme správné osoby na správné místo. Společnost byla založena v roce 2005 a v roce 2008 byla jednou z hlavních nestátních zprostředkovatelů práce ve Švédsku. Spolupracujeme se švédským Úřadem práce. Naší hlavní náplní je zprostředkování zaměstnání, pracovní rehabilitace, školení. Najdete nás ve více jak 40 místech v zemi.

Segment trhu: Personalistika, HR
Internet adresa: www.workforyou.se
Stát: Švédsko