dap people

 

Online řešení pro komplexní práci s lidskými zdroji.

HR Solution je online řešení pro komplexní práci s lidskými zdroji. Na jednom místě můžete pracovat s charakterovou diagnostikou pro veškeré HR procesy od výběru nových zaměstnanců, přes jejich adaptaci až po jejich rozvoj. Umožní vám také vytvářet nové týmy, virtuální týmy či vhlédnout do atmosféry ve vaši organizaci.

Atmosféra v organizaci

Výběr kandidátů

Management týmů

Adaptace zaměstnanců

Rozvoj zaměstnanců

 

Profil jednotlivce je základní stavební kámen naší diagnostiky, který vás důkladně seznámí s diagnostikovanou osobou. Lze jej použít pro jednotlivé zaměstnance i pro početné skupiny osob ve velkých organizacích.

Jaké údaje v něm najdete?

Charakteristika osobnosti – konstruktivní typy chování – atmosféra vztahů – ideály – motivátory – operátory – stresory – destruktory – ohrožení rizikovými jevy – osoba a stres – osoba při změně – osoba a její uplatnění ve firmě.

Vhodné pro: recruitment, rozvoj zaměstnanců, assessment centra

 

Pochopení skupiny včetně jejich silných a slabých stránek, nám umožňuje zvolit efektivní strategii správného vedení.

Jaké údaje se dozvíte z profilu skupiny?

Efektivita pracovních procesů – charakteristiky skupiny – atmosféra vztahů – konstruktivní typy chování – ohrožení rizikovými jevy – slovní schémata – neetické chování – tvorba postojů skupiny – detailní rozbory.

Vhodné pro: zlepšení výkonnosti týmů, práci s virtuálními týmy, personální audit, skupinový koučing

Untitled-1

Měříme, rozvíjíme a znovu měříme měkké kompetence. 

Jsou to schopnosti, které mohou jednotlivci pomoci využít jeho znalostí a odborných znalostí k dosažení lepších výsledků.

Softskillers ukáže jejich úroveň i potenciál pro rozvoj konkrétní kompetence.

Komunikace – spolupráce – řešení problémů – podnikavost – pochopení a použití informací – celoživotní učení – leadership – samostatnost – flexibilita – odolnost vůči stresu – orientace na zákazníka – proaktivita – plánování a organizování

Na základě krátké diagnostiky umíme ukázat, jak efektivně zvládnout uřídit práci na dálku. Nebo taky odhalit, pro které zaměstnance je (ne)vhodná. Diagnostika Home office probíhá online a odpovídá hned na několik otázek:

– Jak je na tom zaměstnanec s aktuální psychickou energií?
– Sedí mu práce z domu? Bude při ní výkonný?
– Zvládne takovouto změnu či související stres?
– Jak jej úkolovat a jaké podmínky pro učení mu připravit?

Změříme klima ve vaší organizaci. Odhalíme skutečné pocity zaměstnanců. Identifikujeme příležitosti zlepšení a navrhneme řešení. Přeměříme výsledky a provedeme vás důležitými procesy.

Umíme se na Vaši firmu podívat jinak. Díváme se nestranně, díváme se od obecných věcí ke konkrétním problémům, ze dvou úhlů pohledu. Porovnáváme to, co lidé ve firmě říkají s tím, co si skutečně myslí.

Jak?

Prostřednictvím nástrojů, které vznikaly v kooperaci 6 týmů z 6 evropských zemí po dobu tří let. Přicházíme s analýzou, interpretací a návrhem toho, jak ve firmě fungovat lépe a efektivněji.

AB-Logo-28

Řešení pro lepší zákaznický servis. Zjistěte spokojenost, angažovanosti, či loajalitu zaměstnanců call center a nastavte jeho fungování lépe.

Vyzkoušejte své uchazeče o zaměstnání a najměte ty správné.
Své zaměstnance otestujte a sledujte trendy v jejich loajalitě či angažovanosti.
Měřte jejich spokojenost, vztahy a zapojení.
Porovnejte tyto data s jejich výkonem.
Můžete je tak lépe pochopit a poskytoval lepší služby zákazníkům.

bm-logo-b

Management Vašich lidí v 15 minutách. Pro rovnováhu týmů i jednotlivců.

EnTee

Objevte své podnikatelské dovednosti. Aplikace pomůže zjistit jejich úroveň a navést na potřebné mikrokurzy.

V oblasti personalistiky a lidských zdrojů pomocí diagnostiky CA method zjistíme informace pro tyto procesy:

  • recruitment
  • assessment centra
  • rozvoj zaměstnanců
  • individuální a skupinový koučing
  • zlepšení výkonosti týmů, posuzování virtuálních týmů
  • personální audit

Máte nápad na nový produkt či řešení v oblasti personalistiky a lidských zdrojů?    Kontaktujte nás