Hloubkový snímek jednotlivce

Jedná se o diagnosticko-intervenční systém, který pracuje s tělem, emocemi, rozumem a vztahy jako se základními subsystémy vědomí. Sleduje jejich projevy v postojích jednotlivců a skupin a strukturuje individuální hodnoty jednotlivců i skupin pomocí objektově komunikační analýzy vědomí.

Psychologie

  • užití CA method pro individuální i skupinové formy poradenství v oblastech školství, výchovy, partnerských a rodinných vztahů,
    personalistiky, zdravotnictví, malých i větších sociálních skupin
  • sociálně psychologické průzkumy postojů
  • monitoring v oblasti rizikových jevů v chování k selhávajícím druhům chování
  • doplňkově pro strukturaci terapií a tvorbu dynamické intervenční strategie pomoci
  • odborný výcvik k používání produktu Hloubkový snímek
  • supervize

Chcete využít CA method v oblasti psychologie?   Kontaktujte nás