DAP Školství a vzdělávání

Umožní dětem:

  • zjistit připravenost pro školní docházku,
  • vybrat si vhodnou školu pro následné studium.

Umožní školským zařízením

  • zjistit celkovou atmosféru ve škole,
  • odhalit šikanu a jiné negativní jevy,
  • efektivitu vyučování i učení obecně nebo v jednotlivých předmětech.