Naši obchodní partneři

Case Studies

Žijeme příběhy našich obchodních partnerů a jejich klientů. Ke každé myšlence či nápadu přistupujeme s úctou a pokorou, rozvážností i vášní ze zrození nového. S využitím odbornosti a zkušenosti našich partnerů pak společně vytváříme jedinečné projekty a těšíme se z poznání i změn, které nakonec přinesou. Nepřestává nás fascinovat, do jakých oborů a končin se tyto nápady dostanou, kolika lidem nakonec pomohou. Nahlédněte do příběhů některých z nich.

CASE STUDY: Před rokem a půl přišli s nápadem, dnes měří agenty call center po celém světě

Spokojenost, angažovanost či loajalita zaměstnanců jsou parametry, které umí u zaměstnanců call center vyhodnotit produkt Agent Balance. Naměřené informace srovnávají s jejich reálným výkonem. Následně poskytnou manažerům srozumitelná data, na jejichž základě doporučí akce pro lepší fungování služeb call center.

S tímto nápadem přišli tři zakladatelé společnosti Agent Balance, s.r.o a před rokem a půl vysílali do světa první verzi online aplikace postavenou na CA method.

Chraňte si svůj mozek včas. Umíme detekovat ranné stádium Alzheimerovy choroby.

Diagnostika EnCare odhaluje počínající fáze Alzheimrovy choroby, tedy nevyléčitelného neurodegenterativního onemocnění mozku. Právě detekce nemoci v ranné fázi umožňuje včasné nasazení odpovídající léčby.

Více než rok spolupracovaly kapacity z Velké Británie a České republiky na výzkumu diagnostického nástroje. Slibují si od něj, že pomůže s prevencí choroby, která zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života.

Když trh přizná barvu, Vaše značka může růst

Colourmind je marketingový výzkumný nástroj používající barvově asociační techniku CA method. Přináší nezkreslené výsledky o zákaznických preferencích. Měří kvalitu a sílu asociací na velkém vzorku respondentů, čímž dosahujeme vysoké přesnosti a hloubky odpovědí.

Firmám přináší odpovědi na otázky o líbivosti: Líbí se zákazníkům?, o hodnotě produktů či služeb: Jak je pro zákazníky důležitý?, atributech: Jak silný je vztah mezi jednotlivými hodnotami? a trendech:Je trend oslabující nebo posilující?

Podívejte se na příklady konkrétních výsledků nástroje Colourmind.

Tantum Verde

Jsme hrdí na spolupráci s těmito partnery

 

Firma 4person je zaměřená na poskytování profesionálních služeb při hledání lidských zdrojů. Naší prioritou není kvantita, ale kvalita zasílaných uchazečů.

Segment trhu: Poradenství, Personalistika
Web: ww.4person.cz
Stát: Česká republika

ADIA-psychologie-personalistika

Jsme nová poradenská společnost, jejíž podstata je založena na nejnovějších vědeckých metodách v oblasti psychologicko-personálního poradenství a ověřených praktických zkušenostech.

Segment trhu: Poradenství, Personalistika
Web: www.adia.cz
Stát: Česká republika

Adler Management provádí inovativní a komplexní poradenské služby. Máme zkušený tým konzultantů s mezioborovými zkušenostmi. Zabýváme se mimo jiné personálním rozvojem, plánováním a hodnocením kompetencí, vytvářením sociálních podniků či ekologickým inženýrstvím a systémy.

Segment trhu: Poradenství, Personalistika
Web: www.adler-management.eu
Stát: Německo

Pomáháme při výběru trhů s nejlepšími vyhlídkami na úspěch, pracujeme na koordinovaných distribučních systémech a identifikujeme a vyhodnocujeme vhodné partnery, poskytovatele služeb, projekty nebo zaměstnance pro vás.

Segment trhu: Personalistika, Poradenství
Web: www.avantgarde.or.at
Stát: Rakousko

balanced

Balance HR je inovativní, zodpovědná, komplexní, personálně-poradenská společnost.  Mezi její základní činnosti patří Recruitment a executive research, Outsourcing a payroll outsourcing, Vzdělávání a rozvoj, Konzultační činnosti, Outplacement.

Segment trhu: Personalistika, Vzdělávání
Web: www.balanced-hr.com
Stát: Slovensko

barevna-poradna

Barevná poradna. Nenabízím tedy pro klienta hotové odpovědi, kým je a kde přesně se nachází jeho problém, ale předkládám mu na základě diagnostiky náhled na jeho silné a slabé stránky a zároveň nabídku ke spolupráci, co s tímto stavem dělat.

Segment trhu: Poradenství
Web: www.barevnaporadna.cz
Stát: Česká republika

ck-centrum-kompetencji

Organizujeme školení, kurzy, semináře a konference určené jak pro manažery, tak i pro administrativní i odborné pracovníky. Máme širokou nabídku školících témat a oblastí.  Seznam možných témat rozhodně není konečný, jsme otevřeni vašim návrhům. 

Segment trhu: Vzdělávání
Web: www.centrumkompetencji.pl
Stát: Polsko

cmc-graduate-school-of-business

CMC Graduate School of Business je jedním z nejprestižnějších poskytovatelů manažerského vzdělávání v České republice s více než dvacetiletou zkušeností.

Nabízíme celou řadu originálních kurzů exekutivního a jazykového vzdělávání, odborných seminářů a programů šitých na míru zákazníka.

Segment trhu: Vzdělávání
Web: www.cmc.cz
Stát: Česká republika

CORODO

Vášniví trenéři s citem pro detail a individuálním přístupem: stňte se lepším hráčem a zjistěte, jak zvládnout # TheFlow.

Segment trhu: Sport
Web: http://corodo.net/
Stát: Belgie

Dr-michael-ullman

Našim zákazníkům nabízíme semináře, školení, koučování a konzultace zaměřené na zvýšení úspěchu a výkonu – Performance Consulting + Coaching. Specializujeme se na práci se sportovci, manažery a prodejci, a to jak s týmy, tak i s jednotlivci.

Segment trhu: Sport, Personalistika
Webwww.drullmann-partner.de
Stát: Německo

engage

Jsme tvůrci produktů Balance manage- ment a ColourMind.

Balance Management  je nezastupitelným podkladem pro další rozhodování, ať již o formě konkrétního rozvoje, či plánování budoucích změn.

ColorMind umožňuje předvídat chování zákazníků a reakce spotřebitelů ve vztahu k určité značce, produktu nebo obchodního sdělení.

Segment trhu: Personalistika, Průzkumy trhu
Webwww.balancemanagement.com,
www.colourmind.com
Stát: Česká republika, Slovensko, Velká Británie

eruditio-publica

ERUDITIO PUBLICA o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v červenci roku 2011 z iniciativy jejích zakladatelek.
Vykonáváme vzdělávací, metodickou, výzkumnou a konzultační činnost v oblasti celoživotního vzdělávání. V rámci této činnosti provádíme výzkum v oblasti vzdělávání, zpracováváme nová témata a tematické oblasti, vytváříme inovativní metodiku, včetně podpory využívání moderních technologií v procesu učení.

Segment trhu: Vzdělávání
Webwww.eruditiopublica.com
Stát: Česká republika

who-euroview

Spoločnosť EuroView s.r.o. je profesionálna personálna a poradenská firma poskytujúca služby v oblasti ľudských zdrojov. Doménou v poskytovaných službách je v prvom rade tím skúsených konzultantov a psychológov.

Systém práce je založený na individuálnom prístupe ku každému klientovi a jeho potrebám.

 

Segment trhu: Personalistika
Webwww.euroview.sk
Stát: Slovensko

focal-point-strategies

S více než 20-ti letou zkušeností má Focal Point Strategies vybudované nezbytné know-how k použití pro společnosti, které potřebují, aby byly jejich produkty a služby uvedeny na trh s profesionalitou a úspěchem. Se silnými a zkušenostmi v podnikání, prodeji a fundraisingu vytváří partneři Focal Point Strategies prodejní a marketingu siť. Focal Point Strategies nabízí unikátní obchodní model s  filozofií „s kůží na trh spolu s našimi klienty“.

Segment trhu: Marketing
Webwww.focalpointstrategies.com
Stát: Israel, USA

freeman

Personálně poradenská a vzdělávací společnost Freeman Consulting se zabývá diagnostikou, poradenstvím a rozvojem osobnosti. Poskytujeme služby jak firmám, tak jednotlivcům.
Každý jedinec má své osobností rysy, charakteristiky a předpoklady, kterých si nemusí být plně vědom. Freeman pomáhá tyto rysy rozkrýt a pojmenovat, s pomocí diagnostické metody.

Segment trhu: Personalistika, Školství, Sport
Webwww.freemanconsulting.cz
Stát: Česká republika

gips

GISP Management a.s. se podílí na šíření speciálního patentu a know-how z východní Evropy do USA a naopak, podporuje výzkum, jeho aplikaci do praxe a investuje do vybraných národních projektů přinášející oboustranný prospěch.

Segment trhu: Personalistika
Webwww.gispmanagement.com
Stát: Slovensko, USA

HDTS

Naší snahou je podpořit efektivnější přípravu hokejových hráčů prostřednictvím vybudovaného Hockey Development Centers (HDCs), respektive prostřednictvím z nějaké jeho produktové podskupiny.

Klademe důraz na zdokonalování individuálních hráčských schopností a na jejich vhodné uplatněním do týmové či oddílové přípravy.

Segment trhu: Sport
Webwww.hockeydts.com
Stát:  Slovensko, Rusko

HR-partner

Agentura HR Partner z Nového Sadu v Srbsku definuje své poslání jako poskytování kvalitních služeb v oblastí poradenství souvisejících s vedením zaměstnanců v malých a středních podnicích.

Naší misí je dobře odvést svěřenou práci, stejně jako posilování vztahu důvěry a spokojenost z výsledků naší spolupráce.

Segment trhu: Personalistika
Web: www.hrpartner.rs
Stát: Srbsko

humans

Hlavním posláním naší společnosti je být profesionálním partnerem všem, kteří mají o svůj rozvoj a posilování kompetencí zájem, není jim lhostejné, jak se chovají a jaká dělají rozhodnutí (obchodníci, administrativa, manažeři, ředitelé, majitelé společností).

Segment trhu: Personalistika
Webwww.humans.cz
Stát: Česká republika, Slovensko

KANDIDÁTI s.r.o. je ryze česká společnost specializující se na předběžný výběr uchazečů v kombinaci s diagnostikou osobnostních a pracovních předpokladů. Rychle a efektivně propojujeme uchazeče o zaměstnání s potenciálními zaměstnavateli. Díky jedinečné diagnostice pomáháme uchazečům identifikovat jejich skutečný potenciál a ukazujeme zaměstnavatelům užitečné informace pro výběr, začlenění, rozvoj a stabilizaci zaměstnanců.

Segment trhu: Personalistika
Web: www.kandidati.cz
Stát: Česká republika

Ki-Wi

Mezinárodní technologická IT společnost Ki-Wi Digital patří na přední místo v oboru digitálních, interaktivních a informačních ploch se vzdálenou správou. Poskytuje komplexní a ucelené řešení v oblasti digitálních prezentací. Inovátor Ki-Wi Digital je výrobcem vlastního SW i HW pro prezentaci a vzdálenou správu obsahu digitálních ploch. Tímto způsobem dosahuje nejvyšších standardů a kvality pro své klienty.

Segment trhu: Informační technologie
Web: www.ki-wi.cz
Stát: Česká republika, USA

kovalsky-a-partners

Nalezení vhodného zaměstnance je klíčem k úspěchu. Lidé jsou základem každého úspěšného podnikání. Správný člověk na správném místě ve správném čase může dokázat neobyčejné věci. Tím, že talentů na trhu práce je stále nedostatek, je nezbytné prozkoumat všechny možnosti a prohledat všechny alternativní cesty pro nalezení tohoto pravého kandidáta.

Segment trhu: Personalistika
Web: www.kovalsky-partners.cz
Stát: Česká republika

kredit

Vzdělávání dospělých, organizování konferencí, odborných seminářů, školení, kurzů a rekvalifikací. Vývoj nových vzdělávacích a tréninkových materiálů. Expertní a poradensko-konzultační činnost se zaměřením na personální rozvoj a rozvoj manažerů i organizace.

Kredit s.r.o. má systém manažérské kvality zavedený od 2.5.2002.

Segment trhu: Personalistika, Edukační činnost
Webwww.kreditke.sk
Stát: Slovensko

lyrix

Naše vzdělávací společnost Vám pomůže dosáhnout úspěchu, aniž byste se museli chovat jako útoční psi. Aneb starého psa novým kouskům nenaučíš, ale jen když chce.

Segment trhu: Personalistika
Webwww.lyrix.cz
Stát: Česká republika

mapaz-com

Jsme společnost s velkými zkušenosti v oblasti business management. Společnost byla založena v roce 1991 a od té doby vytvořila a předala stovky systémů do národních i nadnárodních společností. Našimi zákazníky jsou většinou malé a střední firmy, ale našimi předními klienty jsou společnosti jako Volvo a Sandvik. Jednou z hlavních činností je dodávat na klíč vytvářené softwary obsahující a podporující nejmodernější technologie.

 

Segment trhu: IT technologie, Business management 
Webwww.mapaz.com
Stát: Švédsko

Millennial consulting je společnost se spoustou zkušeností s výzvou rozšiřování standardů řízení a lidských zdrojů na území Černé Hory. Činnosti organizací zahrnují nábor, personální poradenství, rozvoj a právní poradenství.
Segment trhu: Personalistika
Webwww.millenialconsulting.me
Stát: Černá Hora

mindstream

Moderní společnost zaměřená na trh s online aplikacemi.
 • Marketingová diagnostika
 • Vývoj psychometrických aplikací
 • Vývoj zábavních a tréninkových aplikací a her (téma: rozvoj obchodního potenciálu společností a osobního potenciálu jednotlivců)

Segment trhu: Personalistika, Průzkumy trhu, Zdravotnictví
Webwww.mindstream.cz
Stát: Česká republika

Naším posláním je vyvíjet nové koncepty s vysoce kvalitním vzdělávacím obsahem poskytováním konzultačních snah o školení a rozvoj podnikání. Optimalizace hodnoty pro zákazníka prostřednictvím jedinečných konceptů globálního trhu a vytváření sítí v soukromém i veřejném sektoru.

Segment trhu: Personalistika a lidské zdroje
Webwww.multitude.se
Stát: Švédsko

Díky našim zkušenostem, a výzkumům vědců po celém světě, máme možnost využívat diagnostiku, kterou provádíme na nejmodernějších přístrojích. Umožňuje nám sestavit program, díky kterému dosáhnete maximální výkonnosti mozku a správného fungování zrakového systému.

Segment trhu: Osobnostní rozvoj, Zdraví
Webwww.mysenses.cz
Stát: Česká republika

nar

NAR marketing s.r.o. je marketingovou firmou s významnou specializací na e-businessové procesy v oblasti marketingu odběratelských a dodavatelských vztahů především v prostředí B2B trhu. NAR je členem České marketingové společnosti. Ředitel firmy pan Miloslav Kaplan je jedním z několika málo desítek certifikovaných specialistů ČMS.

Segment trhu: Personalistika – nákupní týmy
Webwww.nar.cz
Stát: Česká republika, Slovensko, Německo a Chorvatsko

nitka

Návštěva psychoterapeuta je jedinečnou příležitostí, jak poskytnout své duši mimořádnou péči a dosáhnout tak spokojenějšího života.

Nabízíme individuální terapii a poradenství, koučink, krizovou intervenci, skupinovou práci i vzdělávání.

Segment trhu: Poradenství, koučink
Webwww.nitka-fm.cz
Stát: Česká republika

My jsme Novitim! Dokážeme najít ty nejvhodnější uchazeče na vámi hledané pozice. Pomáháme našim klientům i jejich zaměstnancům, aby se v pracovním prostředí „našli“ a cítili se spokojení.

Segment trhu: Poradenství, Personalistika
Web: ww.novitim.cz
Stát: Česká republika

pcps

Naše služby poskytujeme v oblasti individuálního a sportovního poradenství. Ve sportu jsou naše služby k dispozici kromě jednotlivců také týmům nebo sportovním klubům/organizacím. Poradenská, konzultační a intervenční činnost vychází z potřeb klienta. Na základě analýzy a diagnostiky výchozího stavu, vzhledem k možnostem klienta, volíme postup a intervenční kroky. K analýze využíváme CA method. Náš motiv i cíl jsou jednoduché. Na základě námi kvalitně odvedené služby spokojený klient.

Segment trhu: Sport
Webwww.pcps.cz
Stát: Česká republika, Slovensko

PP-group

PP Group jsme založili v roce 2004. Od té doby jsme si vybudovali dominantní postavení na středoevropském trhu. V současnosti zastupujeme více než 50 hráčů, včetně aktuálně nejlepších Čechů a také budoucích hvězd, kterým basketbaloví odborníci předpovídají úspěšné kariéry v Eurolize a NBA. Naší filozofií je poskytovat našim klientům poradenství a podporu s hlavním cílem – maximálně zužitkovat jejich talent, schopnosti a dovednosti v průběhu celé hráčské kariéry.

Segment trhu: Sport
Webhttp://www.ppgroupsport.com/cs/
Stát: Česká republika

praxiscom

PRAXISCOM je na trhu od roku 2011 a má za sebou více jak 30 projektů pro soukromé i veřejné subjekty.

PRAXISCOM má v Moskvě vedoucí pozici v oblasti projektového managementu a konzultačních agentur a je první společností na rusky hovořícím trhu, která využívá CA method a produkty na této metodě založené, a ručící za kvalitu těchto produktů při používání v oblastech projektového managementu.

Segment trhu: Personalistika
Webwww.praxiscom.ru
Stát: Rusko

mariana

Profesorka sportovní psychologie Marijana Mladenovic působí na vysoké škole sportu a zdraví v Bělehradu, Srbsko. Je vedoucí katedry specializující se sportovní koučing.

Psychická příprava je neoddělitelná část celkové přípravy sportovců. Stejně jako kondiční tréningy a učení se technice a taktice, je stejně tak důležitá systematická a kontinuální práce na psychické přípravě.

Segment trhu: Sport
Webwww.sportskipsiholog.rs
Stát: Srbsko

Regionální centrum pro testování a odborné vedení studentů v Gomelu bylo založeno v prosinci 2001 na Státní technické univerzitě v Sukhoi Gomel (Gomel, Běloruská republika). Naším posláním je vytvářet podmínky pro podporu studentů v jejich úspěšné realizaci jejich potenciálu při budování budoucí profesní kariéry. Hlavním cílem je objektivní měření znalostí, dovedností a schopností studentů, posouzení jejich sklonu, schopností a talentu a k identifikaci jejich potenciálu růstu.

Segment trhu: Vzdělávání
Web:  www.rct.gomel.by
Stát: Bělorusko

redburn

Společnost Redburn Solutions Ltd. se sídlem v Belfastu se zaměřuje na oblast školství a zdravotnictví. Je úspěšným řešitelem projektů rámci grantového programu – FP7. V roce 2013 uvádí pro anglicky hovořící trh produkt pro školy a školská zařízení založený na CA method – BrightLightOn Education.

Segment trhu: Školství, Zdravotnictví
Web:  www.redburnsolutions.eu
Stát: Velká Británie, USA

RPIC-VIP-vzdelavani-inovace-poradenstvi

Jsme silnou, inovativní a ryze českou poradenskou a vzdělávací společností, která od roku 1998 aktivně přispívá k rozvoji firem (a nejen jich) a kultivaci českého i evropského prostředí. Za to vděčíme jak vlastním rozsáhlým aktivitám na poli výzkumu a vývoje, tak špičkovému týmu konzultantů a lektorů, kteří si plně uvědomují, že „rozdíl je v lidech“. Tomu odpovídají také námi sdílené firemní hodnoty.

Segment trhu: Personalistika, Školství
Webwww.rpic-vip.cz
Stát: Česká republika, Polsko, Belgie

sofogroup

Jsme profesionální poradenskou společností, která nabízí klientům komplexní poradenství v následujících oblastech:

 • Optimalizace firemních procesů – viz SOFO Optimalizace
 • Zavádění systémů řízení dle mezinárodních standardů ISO – viz SOFO zavádění standardů a vzdělávání
 • Poradenství v oblasti informačních technologií – viz SOFO IT sekce
 • Komplexní služby v rámci dotačního poradenství – viz SOFO dotační poradenství
 • Poradenství v oblasti BOZP a PO – viz SOFO engineering

Segment trhu: Procesní analýzy
Webwww.sofo.cz
Stát: Česká republika, Slovensko

SoftSkillers Deutschland GmbH je výhradním HR partnerem společnosti DAP Services v Německu. Provádíme konzultace a diagnostiku a také vzděláváme ostatní německé uživatele k používání HR řešení v jejich podnikání. SoftSkillers Deutschland má 16 proškolených konzultantů ve 4 partnerských společnostech.

Segment trhu: Personalistika
Webhttp://www.softskillers.de
Stát: Německo

SoftSkillers Östereich GmbH je výhradním HR partnerem společnosti DAP Services v Rakousku. Provádíme konzultace a diagnostiku a také vzděláváme ostatní rakouské uživatele k používání HR řešení v jejich podnikání.

Segment trhu: Personalistika
Webwww.softskillers.at
Stát: Rakousko

specialist-service

Personální agentura Specialist Service, s.r.o. patří k nejdéle působícím agenturám v Moravskoslezském kraji. Byla založena již v roce 1993 jako divize Sdružení pro rozvoj severní Moravy a Slezska.

Od počátku se zaměřovala na nábor (recruitment) manažerů a specialistů. Během svého vývoje agentura rozšířila své služby i na komplexní nábor pracovníků pro nové investory a další poradenské služby v oblasti řízení lidských zdrojů. V roce 2004 se Specialist Service, s.r.o. stala dceřinou společností poradenské a konzultační firmy RPIC-ViP s.r.o.

Segment trhu: Personalistika
Webhttp://www.specialist.cz/
Stát: Česká republika

sport-idea

Pomáháme sportovcům a nabízíme jim poradenství v různých oblastech, od podpisování smluv, kooperace se sponzory až po rozvoj jejich sportovního potenciálu, což je pro nás klíčové. Každý sportovec si přeje být úspěšný a vyžaduje profesionální podporu v zajištění své budoucnosti i budoucnosti své rodiny.

Našim cílem je umožnit sportovcům budovat a plánovat kariéru i finanční budoucnosti nejlepším možným způsobem. Náš slogan “Sportovec – je především lidská bytost” je vysvětlením našeho postoje.
Pro bližší informace k možné spolupráci nás neváhejte informovat.

Segment trhu: Sport
Webwww.sport-idea.pl
Stát: Polsko

 

star-level

Společnost Star Level vznikla na základě 20-ti let zkušeností. Využíváme znalostí a výsledků z mnoha věd, především pozitivní psychologie, managementu, psychologie sportu a dalších. Společným prvkem našeho přístupu je práce s člověkem přes jeho vnitřní energii, odhodlání, a dovednosti. Ty jsou často blokovány, potlačeny nebo zapomenuty.

Segment trhu: Koučování, Personalistika
Webwww.starlevel.pl
Stát: Polsko

 

syntra-west

Syntra West je nezisková organizace založná v roce 1960, která zajišťuje 3,5 milionu tréninkových hodin, kterými každoročně projde 55 000 účastníků. Pracuje u nás 2 000 školitelů na částečný úvazek a okolo 200 dalších zaměstnanců. Najdete nás v komplexu šesti budov v západní části Belgie.

Nabízíme krátkodové nebo dlouhodobé školení či tréningy v těchto oblastech:

 • Technické školení pro 200 různých profesí
 • Pro manažery
 • Pro pracovníky v IT
 • Jazykové kurzy s rodilými mluvčími

Segment trhu: Vzdělávání, Personalistika,
Webhttp://www.syntrawest.be/
Stát: Belgie

 

Talkitt

Talkitt pomáhá milionům osob řečovými problémy, aby mohli mluvit bez omezení!
Talkitt přináší inovativní možnosti, které umožňují lidem s motorickými, řečovými a jazykovými potížemi snadněji komunikovat – a to s pomocí jejich vlastního hlasu.

Segment trhu: Vzdělávání, Personalistika
Webwww.talkitt.com
Stát: Izrael, USA

vzdelavacia-akademia-zilina

Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá rozvojom odborných zručností personálnej zložky firiem v oblasti manažmentu, marketingu, obchodu a služieb.
Našim klientom pomáhame presadiť sa na trhu, zvrátiť klesajúce zisky, zvýšiť efektivitu práce a morálku zamestnancov, vyčistiť internú komunikáciu od šumov a pod.

Segment trhu: Vzdělávání, Personalistika
Webwww.vazilina.sk
Stát: Slovensko

work-for-you

Vybíráme správné osoby na správné místo. Společnost byla založena v roce 2005 a v roce 2008 byla jednou z hlavních nestátních zprostředkovatelů práce ve Švédsku. Spolupracujeme se švédským Úřadem práce. Naší hlavní náplní je zprostředkování zaměstnání, pracovní rehabilitace, školení. Najdete nás ve více jak 40 místech v zemi.

Segment trhu: Personalistika, HR
Webwww.workforyou.se
Stát: Švédsko