Jsme připraveni na generaci NEXT?

Postoje lidí k práci i jejich očekávání se za poslední půl století radikálně změnily. Obrovský skok jsme zaznamenali při pohledu na vývoj jednotlivých generací, od tzv. generace Baby Boom* až po generaci, která vyrůstá v dnešní době. Výrazný rozdíl je vidět v tom, čeho lidé chtějí dosáhnout v porovnání s tím, jak velké úsilí jsou ochotni investovat. Ti mladší mají tendenci mít vyšší ambice (o 8%), zatímco jejich motivace ke konstruktivní práci klesá (o 25%).

P021132002502-417983

Méně než 17 roků mají lidé nazýváni generací NEXT*. Ať už jsme či nejsme připraveni, brzy obohatí jejich energie naše pracovní prostředí a společně s generací Y umocní trend přístupů k práci i potřebu změny managementu.

Jaká je nová generace a co ji ovlivnilo?

Tito mladí lidé stejně jako jejich předchůdci z generace Y vyrůstali ve velmi rychlé době. V době, kdy museli nezbytně nutně pracovat s vlastní flexibilitou, protože spousta věcí kolem i zažitých systémů se mění za pochodu. Obrovskou měrou je ovlivňuje dostupnost techniky a internetu i přirozená potřeba ji ovládat. Mnohdy velmi zdatně již od útlého věku. Obě generace charakterizuje také velká míra vnitřní diverzity skupiny, tak zvané otevřené nůžky, které většinou mají souvislost s výchovou, sociálním i kulturním prostředí rodin, ze kterých pochází. Ty také určují podmínky pro rozvoj jejich silných stránek.

K výraznějším vlivům patří také síla médií a dnes populární bulvární způsob zpracováváni informací. Fenoménem doby jsou mladí a výrazně bohatí majitelé firem, často zaměřených na IT nástroje a technologie. Stávají ze z nich vzory pro mladé lidi, velmi známé osobnosti, ze kterých média stvořila doslova ikony. Svého věhlasu či bohatství dosáhli často velmi rychle, někdy také náhodně, a proto vytvářejí iluzi instantního zisku bez dlouhodobého vynaloženého úsilí.

 Velké cíle za málo úsilí

A tak k prahu dospělosti přichází generace, která se může pyšnit velkými ambicemi. Ty oproti generaci Baby BOOM (1946 – 1964) vzrostly o 8%. Naopak jejich pracovní vitalita klesá na zatím nejnižší hodnoty. Oproti poválečné generaci klesla chuť pracovat a konstruktivně vykonávat o 25%. gap2

Možná jsme tento trend na vlastní kůži mohli zaznamenat u mladých podnikatelů nejrůznějšího zaměření, kteří mají vyšší ceny a poplatky než jejich starší kolegové.

Dá se vůbec připravit na budoucnost?

Nová doba nás nechá očarovat se setkáním jak s mladými výjimečnými osobnosti, velkými talenty, které se prosadily pílí, tak lidmi odpovídajícími většinovému trendu. Pokud jde o mladé podnikatele, trh si sám vybere, zda hodnota, kterou nabízejí, stojí za vynaložené prostředky. V případě zaměstnanců bude situace nutně jiná. Již při výběru zaměstnanců je třeba myslet nejen na vzdělání a profesní zkušenosti, ale také osobní nastavení člověka. Což je bezesporu náročnější posoudit, nicméně i takového nástroje jsou již k dispozici. **

Nízká pracovní aktivita a přílišné ambice každopádně mohou pro mnohé zaměstnavatele či manažery znamenat potíže spojené se změnou firemní kultury, kde klasické manažerské vzorce budou selhávat. O to více pak bude situace nárokovat po stávajících zaměstnancích a vedení flexibilitu. Bude třeba dobře nastavit společná pravidla fungování, pečlivě plánovat cíle jednotlivých úkolů a užívat metody a techniky pro sebeřízení a reporting. Naštěstí například softwarové nástroje tohoto typu jsou vyvíjeny s velkým progresem a je pravděpodobné, že mnohé z nich na trh přivede právě příslušník generace NEXT.

*Tapscott, Don, “Grown up digital: The Rise of the Net Generation”, Mc Graw hill, 1999

** HR Solution.