KOMPETENCE PRO PRÁCI. Jak se dozvědět o jejich úrovni.

^C2D1BE10EC75CD9D3EF5F43D06F45A5C966FFB1BCC535FF0B0^pimgpsh_fullsize_distrVíťa je živ radostí z programování. Několik let u nás skládá kódy tak, aby nakonec uživateli umožnily nové použití aplikace. Spolu s ostatními kolegy stál za produtky SoftSkillers, HR Solution, Enterprising Europe, byl členem mezinárodních programátorských týmů.

“Každý úkol je unikátní výzva vytvořit elegantní řešení problému. Pro mě programování není rutinní činnost, pokaždé se snažím přijít na lepší a efektivnější řešení, zkoumáním nových technologií, poučením z předchozích chyb, atd. A samozřejmě mě nabíjí následná radost, když vše šlape, jak má:-)”, směje se Víťa se svým typickým poklidným výrazem ve tváři. Víťa nyní řídí vývoj produktu SoftSkillers. Tak jsme si jej na něm také vyzkoušeli. Můžete nahlédnout do části jeho profilu.

Talent – píle – podmínky. Klíčové faktory pro osobní růst na příkladu Víti.


Vita SS, velkyTalent pro zvládání programátorských výzev dokazuje svými výsledky, ale také radostí a osobním přístupem. Pracovním úkolům přikládá dostatečné množství pozornosti a energie. Jeho výstup ukazuje, že svou práci odvádí spolehlivě. Je pro ni přiměřeně motivován. Má vysokou motivaci spolupracovat s lidmi, což jeho projekt více než vyžaduje. Občas mu schází motivace dynamicky vyhledávat informace. Je jich už prostě hodně. Díky nově zastávané manažerské roli je nucen zvládat náročnější úkoly. Vnější podmínky a nároky jako jsou čas, termíny a rychlost nyní způsobují jeho přetíženost ve výkonových věcech. Zvláště pak těch, které musí řešit v zátěži. Ničí ho, když jdou věci pomalu.

Má velký potenciál a sám se chce zlepšovat v oblasti plánování a organizace práce. Svých cílů nechce dosahovat extrémně riskantní cestou. Spíše usiluje o to, aby byly věci připravené a měly řád.

Celkově se jedná o velmi funkční profil zaměstnance. Pokud by chtěl pracovat na svých silných i slabých stránkách, navázal by nyní v produktu SoftSkillers některým z těchto tréninků: Leadership, řešení problémů, plánování a organizace práce nebo výkonnost. Za půl roku tréninku bychom jeho výsledky přeměřili. Určitě by mohl být ještě spokojenější, než je teď. Protože, jak sám tvrdí, souhlasí s tím, že “zlepšovat se je třeba pořád a hlavně ve všem”. :)

princip soft skilelrs