Co nás čeká a nemine…? na pracovním trhu

job searchÚřad práce vydal aktualizované údaje o změnách na pracovním trhu. Zjednodušeně se dozvídáme, že roste výkon ekonomiky a s ní vznikají další nová pracovní místa. Výborná zpráva, ale…. Počet lidí bez práce sice klesá, ale ne v přímém poměru. Mnoho nezaměstnaných je totiž zároveň nezaměstnatelných a přebytek nabídky nad poptávkou nelze uspokojit z místních zdrojů. Očekávat tedy můžeme určité změny, a to včetně migrace pracovních sil z jiných zemí. Tato vlna se nakonec nevyhne ani nám.

Další změnou je, že podmínky si totiž díky tomuto stavu začínají diktovat kandidáti.

A zaměstnavatelé se stávají těmi, kteří budou muset „něco“ změnit. Například upravit své „formální „ nároky na kandidáty, např. vypustit nutnost VŠ vzdělání nebo znalosti jazyků tam, kde pro to není důvod.

Stále častěji se budou projevovat tendence k využívání kvalitních diagnostických nástrojů, protože  bude třeba nacházet skrytý potenciál v kandidátech, kteří při prvním zdání neodpovídají poptávaným profilům. A lovci hlav budou nuceni lovit i na úrovni základních pozic. Významným faktorem v oblasti lidského potenciálu se stane kategorie 50 +, podobně jako je tomu ve vyspělejších zemích. A jiná kategorie „XY“ uvolní mnohdy upjaté pracovní prostředí a zdůrazní potřebu work-life vyvážení. S čím byste měli počítat? Pozice se budou obsazovat náročněji, ale na druhou stranu není třeba se toho obávat, nová situace nás donutí k vyhledávání skrytého talentu a potenciálu nejen našich, ale i zahraničních kandidátů.

Autorem článku je Albert Tošovský