Projekt Marketing podpoří export naší společnosti

Projekt Marketing DAP Services je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je prezentace společnosti DAP Services a.s. a jejích produktů na významných zahraničních výstavách v roce 2017; posílení pozice společnosti na britském, německém, rakouském a švýcarském trhu, uzavření nových kontraktů a zvýšení obratu společnosti.

V rámci projektu jsou plánovány 4 zahraniční účasti. Harmonogram projektu je v souladu se strategií DAP Services a.s. v oblasti rozvoje zahraničního obchodu v cílových destinacích.

Projekt Marketing DAP Services