Čeká nás další vzdělávání zaměstnanců

Zahájili jsme aktivity projektu zaměřeného na další vzdělávání zaměstnanců DAP Services a.s. V projektu budou podpořeni řídící pracovníci, specialisté, techničtí pracovníci a úředníci. Zaměstnanci budou proškolení v obecném IT, specializovaném IT, cizích jazycích a měkkých manažerských dovednostech. Celkem bude proškoleno 11 osob díky poskytuté finanční podpoře z EU.

 

číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004694

název projektu: Další vzdělávání zaměstnanců firmy DAP Services a.s.

stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na další vzdělávání zaměstnanců DAP Services a.s. V projektu budou podpořeni řídící pracovníci, specialisté, techničtí pracovníci a úředníci. Zaměstnanci budou proškolení v obecném IT, specializovaném IT, cizích jazycích a měkkých manažerských dovednostech. Celkem bude proškoleno 11 osob.