Uspořádání kanceláře má vliv na efektivitu zaměstnanů.

A také na atmosféru a vztahy ve vaší organizaci. Mindio tyto parametry umí změřit i zlepšit.

 

 

 

Kancelář je srdce vašeho byznysu. Prostor, ve kterém lidé, prostor a jejich vztahy mohou vytvářet obrovskou sílu. MINDIO je software založený na pochopení těchto vztahů. Zmapuje aktuální energii, vztahy a poskytne přesné informace o lidech a jejich pracovním prostoru.

Najde silná místa a odhalí slabiny vaší kanceláře. Přesně popíše, jak má vypadat prostor, v němž se vám i vašim zaměstnancům efektivně pracuje i komunikuje.

Výsledek podrobné analýzy MINDIO má přímý dopad na obchodní i personální výsledky ve vaší firmě. Pomocí nejmodernějších technologií a analýz navrhujeme lepší podmínky pro práci, vyšší výkonnost týmu i jeho efektivitu.

 

 

Více informací na www.mindio.cz.

Supported by