Na nakládání se CA method bude nově dohlížet Etická komise

Etická komise byla zřízena na srpnové schůzi představenstva DAP Services, aby lépe ochraňovala používání CA metod. Její členové budou metodu chránit před neetickým využitím. Budou také posuzovat soulad využití metody s nově definovaným Etickým kodexem. Ten upravuje nakládání se CA method v rámci všech současných i nových projektových záměrů. 

Všichni, kdo jsou zapojeni do používání současných produktů založených na CA method, budou uvědoměni o novém znění Etického kodexu. Ten je ve svém plném znění zveřejněn na webových stránkách DAP Services.

Partneři, kteří mají uzavřenou smlouvu týkající se produktů a služeb založených na CA method, budou zároveň podepisovat Etickou doložku k této smlouvě týkající se seznámení s Etickým kodexem. 

Nové produktové a projektové záměry bude vedení společnosti DAP Services předkládat k posouzení Etické komisi. Její složení zveřejníme počátkem října v aktualizované verzi stránek CA method. www.camethod.com.