Nové centrum sdílených služeb DAP Services rozšíří nabídku produktů

Zahájili jsme práci na zřízení nového centra sdílených služeb pro rozšiřování služeb a produktů DAP Services. Jedná se o projekt podpořený Evropským fondem pro regionální rozvoj. Díky této podpoře dojde k rozšíření našich služeb a produktů a bude vytvořeno  5 nových pracovních míst.

 

číslo projektu:  CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_232/0018132

název projektu: Zřízení centra sdílených služeb a rozvoj infrastruktury DAP Services a.s.

stručný popis projektu: Zřízení nového centra sdílených služeb pro rozšiřování služeb a produktů DAP Services a.s. Dojde k realizaci nového produktu na zpracování Big dat. S tím souvisí rozvoj infrastruktury firmy jak v oblasti lidských zdrojů, tak v oblasti technologické. Budou vytvořena jak nová a silnější cloudová serverová řešení, tak nové jazykové mutace nebo také refaktoring klíčových komponent diagnostiky tak, aby fungovala na nových moderních technologiích koncových uživatelů.