CASE STUDY: Od regionálního projektu pro imigranty po sebevědomou značku Softskillers Deutschland

S výkonným ředitelem německé společnosti Adler Management Marcem Büngerem jsme začali spolupracovat na společném projektu pro imigranty v roce 2017.

Projekt National Matching byl zaměřený na profesní integraci přistěhovalců a uprchlíků do zdravotnického systému Brandenburska. “Díky použití CA method můžeme objektivně měřit a certifikovat klientské kompetence, což může být velmi užitečné při profesní (re)integraci,” oceňoval Marco na začátku projektu.

Od společného projektu k použití ve firmě Adler Management

Pro “national matching” používal tým zapojených odborníků diagnostiku Softskillers. Vyhodnocené informace z měření kompetencí dávaly týmu takový smysl, že je Marco zavedl také do své praxe a začal CA method používat ve firmě Adler Management.

Tady se CA method začala používat pro:

  • hodnocení měkkých dovedností nezaměstnaných,
  • hodnocení měkkých dovedností imigrantů s akademickým zázemím,
  • personální rozvoj ve firmách, zejména zlepšování týmových procesů, ale i výběr kandidátů,
  • v dalších vzdělávacích opatřeních jako doplněk ke konvenčním metodám hodnocení zaměstnanců.

Proškolená síť konzultantů a partnerských organizací v Německu

Tyto aktivity vykonával tým osmi expertních konzultantů proškolených v používání CA method v roce 2018 v Berlíně. V další fázi byli proškoleni zástupci partnerských organizací, což bylo základem pro síť Softskillers Deutschland.

Společnost Softskillers Deutschland nyní drží unikátní právo na používání CA method pro HR produkty ve své zemi.

Nejedná se pouze o diagnostiku Softskillers, ale o kompletní portfolio online produktů HR Solution postavené na CA method diagnostice, které řeší HR procesy od náboru, přes adaptaci až po rozvoj zaměstnanců. Jedinečné informace přináší při práci s týmy a vytváření virtuálních týmů.

 

Softskillers Deutschland nyní zastřešuje síť vyškolených firem, které s diagnostickými produkty pracují a navazují na ně svými odbornými službami.