O měření i měnění úrovně měkkých kompetencí budeme mluvit na červnovém webináři. Připojíte se?

Je tady první letní měsíc a s ním také nové téma webináře: “Jak měřit a měnit soft skills. Ukážeme, které kompetence umíme měřit a s odstupem častu přeměřit nebo jak vyčíst potenciál pro další rozvoj člověka.

K tématu se můžete potkat s Jirkou Šimonkem ve středu 17.6.2020, od 15.00 online. Ještě několik z vás se může připojit v tento čas, pro všechny ostatní bude připraven záznam z webináře. Pro více informací nebo přihlášení klikněte na “více informací a přihlašování” níže. 

Tento webinář je před létem poslední z plánované “edice” našich 10 webinářů. Další pravidelná online setkání budou pokračovat zase v září.

Přejeme vám krásné léto plné příjemné komunikace i veselé kreativity.