Diagnostika pro oblast školství a vzdělávání

V oblasti školství a vzdělávání pomocí diagnostiky CA method zjistíme tyto informace:

informace pro zvýšení efektivity vzdělávání ve školách, v jednotlivých předmětech / informace o vztazích a atmosféře / informace o rizikových jevech ve škole (agresivita, šikana) / připravenost dětí pro školní docházku / kariérové poradentsví / assessment pro učitele

Máte nápad na nový produkt či řešení v oblasti školství a vzdělávání?

Kontaktujte nás

 

Produkt Budu školákem je vodítkem pro rodiče, kteří zvažují nástup či odklad nástupu svého dítěte do první třídy základní školy. Pomůžeme s posouzením školní zralosti u předškoláků i posouzením školní úspěšnosti u prvňáčků. 

Pro: Budoucí prvňáčky Rodiče, Učitele

Změříme devět základních oblastí, které jsou nejdůležitější pro vstup do školy:

 • potřebu dítěte být přijímáno školní skupinou dětí
 • potřebu prosadit svou individualitu
 • spolehlivý základ por další vývoj dítěte
 • výkonnost
 • zvládnutí hodnocení školními měřítky
 • růst dovedností dítěte
 • míra riskování pro uspokojení svých potřeb
 • přílišná závislost na ženy

 

Cena na vyžádání
 Kontaktujte nás
 

Ve zprávě Dobrá volba doporučíme žákům základní školy vhodnou střední školu pro další studium. Změříme, jaká je kapacita k učení, pojmenujeme skutečné a přitom často skryté předpoklady žáka základní školy. Pomůžeme s rozhodnutím, které často ovlivní celý život.

 Pro: Budoucí středoškoláky Rodiče, Učitele

Změříme základní oblasti, které hrají roli při volbě střední školy:

 • zacházení s pravidly
 • kapacitu k učení
 • nejefektivněji prosazované role ve skupině
 • vhodný model učení
 • vhodný model úkolování
 • co studenta motivuje
 • co studenta stresuje
 • vhodný typ oboru vzdělávání

 

Cena na vyžádání
 Kontaktujte nás
 

Výběr vysoké školy změří kapacitu učení a doporučí nejvhodnější studijní obor, ke kterému má diagnostikovaná osoba předpoklady. Pomůže pojmenovat skutečné a přitom často skryté předpoklady. Získané výstupy Vám pomohou pro Vaší profesní úspěšnost.

Pro: Budoucí vysokoškoláky.

Změříme základní předpoklady pro studium vysoké školy a doporučíme její zaměření:

 • kapacita k učení
 • vhodnost typu vysoké školy
 • dopručení nejvhodnějšího směru
 • uvedení nejméně vhodného směru

 

Cena na vyžádání
 Kontaktujte nás

 

Produkt je určený ke zmapování základních procesů a ke zjištění stavu v oblasti efektivity vyučování, atmosféry vztahů a potenciálu vzniku rizikových forem chování. Vnitřní evaluace školy je vynikajícím podpůrným nástrojem pro vypracování autoevaluace na základních a středních školách. Získáte komplexní a objektivní „zrcadlo“ pro další rozvoj Vaší školy.

Pro: majitele, ředitele nebo zřizovatele škol

 

Cena na vyžádání
 Kontaktujte nás
 

Profil učitele je komplexním rozborem chování, postojů a dalších charakteristik učitele. Obsahuje specifi cké pojmy a měření pro toto zaměstnání.

Profil skupiny je souhrnnou zprávou o učitelském sboru, jeho výkonnosti, vztazích v něm a možných ohroženích. Úspěšnost školy je převážně v lidech. Pomůžeme Vám zmapovat výchozí stav, rezervy a možnosti rozvoje.

Pro: učitele, majitele, ředitele nebo zřizovatele škol

 

Cena na vyžádání
 Kontaktujte nás
 

Profil třídy zaměřený na prevenci výskytu rizikových jevů. Obvykle se řeší jen důsledky, ale tím se problém často nevyřeší. Teprve odhalení příčiny šikany či rizikových druhů chování umožní problém vyřešit. Nejlepší obranou proti nežádoucím jevům je účinná prevence. Nabízíme efektivní nástroj pro zmapování a rozpoznání problémů nejen dříve než nastanou.

Pro: Vedení školy, učitelé, výchovní poradci

 

Cena na vyžádání
 Kontaktujte nás

Produkty našich partnerů

komposyt
 

Komplexní poradenský systém prevence a ovlivnění sociálně-patologických jevů ve školním prostředí.

Jde o slovenský celonárodní projekt, v rámci kterého bylo proškoleno 300 osob (konzultantů a psychologů) ve státním systému pedagogicko-psychologických poraden, kteří používají diagnostiku CA method ve školách. Projekt běžel od roku 2015 do roku 2020, celkem prošlo diagnostikou přes 50 000 slovenských žáků.

 

Cena na vyžádání
 Kontakt
logo-brightlighton
 

Nahlédneme do kvality vyučování ve školách. Zkoumáme vztahy mezi žáky, učiteli i možné rizikové jevy.

Projekt běží soustavně ve školách ve Velké Británii. Dále například pod záštitou Ministerstva školství v Kazachstánu, kde diagnostikou prošlo přes 300 000 žáků základních škol.

 

Cena na vyžádání
 Kontakt