Diagnostika pro oblast psychologie a poradenství

užití CA method pro individuální i skupinové formy poradenství v oblastech školství, výchovy, partnerských a rodinných vztahů, personalistiky, zdravotnictví, malých i větších sociálních skupin / sociálně psychologické průzkumy postojů / monitoring v oblasti rizikových jevů v chování k selhávajícím druhům chování / doplňkově pro strukturaci terapií a tvorbu dynamické intervenční strategie pomoci / odborný výcvik k používání produktu Hloubkový snímek / supervize

Chcete využít CA method v oblasti psychologie?

Kontaktujte nás

Hloubkový snímek jednotlivce

 

Jedná se o diagnosticko-intervenční systém, který pracuje s tělem, emocemi, rozumem a vztahy jako se základními subsystémy vědomí. Sleduje jejich projevy v postojích jednotlivců a skupin a strukturuje individuální hodnoty jednotlivců i skupin pomocí objektově komunikační analýzy vědomí.

 

Cena na vyžádání
 Kontaktujte nás