Diagnostická metoda CA method

CA method (Colour Association Method) je barvově asociační metoda, která měří vzory chování pomocí barevné škály namísto tradičních dotazníků a průzkumů, umí provokovat odezvu, která nemůže být vědomě ovlivnitelná.

Metoda funguje na neurobiologickém základě, kombinuje psychologii s vědeckými poznatky z neurovědy, lékařství, biologie, matematiky, sociologie, statistiky a informačních technologií. 

CA method se skládá z diagnostického nástroje, který využívá paletu osmi barev a kalibrované soubory slov, obrázků i videí. Ty jsou upravovány tak, aby daly odpovědi na konkrétní otázky nebo problematiku. Následně se nasbíraná data automaticky a online vyhodnotí ve výpočetním jádru. Výstupem diagnostiky jsou konkrétní výsledky v číselné podobě, které jsou reprezentovány výstupními zprávami. Anebo také chováním aplikace v případě, kdy je v produktech zapojena umělá inteligence.

Velkou výhodou metody je možnost reagovat na nejrůznější podněty (například obrázky, slova, písničky, videoklipy, a dokonce i vůni) a získávat o těchto podnětech přesné informace a odpovědi. Díky stimulaci neuronálních dráh dojde během milisekundy ke spojení barvy a podnětu. To vyvolává asociace, na které osoba reaguje prostřednictvím barev. Tyto reakce je možné vyhodhotit a následně přesně popsat, jak člověk prociťuje a zpracovává informace. O jednotlivci i skupině je možné „si přečíst“ nejen její vnější projev, ale i vnitřní prožitek.

Identifikace nebo pojmenování barvy není cílem této metody. Není podstatné, zda osoba rozliší a pojmenuje určitou barvu například červenou, oranžovou, ohnivě červenou nebo krvavě červenou, ale spíše to, že frekvenční vlny barvy procházejí lidským okem do mozku.

Proces diagnostiky

Klient reaguje na podněty v podobě konkrétních slov a barev a jeho mozek na kombinaci slov a barev reaguje svými specifickými asociacemi (přikládá významu slova prožitek). Hlavním znakem metody je její jednoduchost (práce s pc nenáročná na čas) a projektivnost (neexistuje správná, či špatná volba, jen je prostě moje).

Forma diagnostiky je pro respondenty výrazně přijatelná a vyvolává minimální komunikační obranu. Respondent není limitován ani množstvím či kvalitou „známých” informací, ani úrovní svého racionálního myšlení, protože k odpovědím používá asociační mechanismy, které probíhají u všech lidí téměř totožně. „Měřené informace” o tzv. duševních jevech jednotlivce nebo skupiny jsou tedy komplexní, ucelené a respektují dlouhodobé i krátkodobé evoluční procesy vývoje mozku jedince, v sumované podobě skupin.

Díky uživatelskému rozhraní, přizpůsobenému také pro používání dětem, se CA method používá po celém světě, protože není ovlivněna kulturními faktory, jazykem, vzděláním či předchozími zkušenostmi respondentů s jakýmkoliv typem testů a měření.

Autor metody

Autorem metody je český psycholog Jiří Šimonek, který vycházel zejména ze zkušeností a myšlenek známého švýcara Maxe Lüschera, od něhož známe Lüscherův barvový test, a také z teorie asociací.
“Barvy jako diagnostický nástroj v psychologii” byly přijaty s vyznamenáním profesory z oblastí psychiatrie, filozofie a psychologie. Lüscherovy barvové diagnostiky jsou vyučovány v sedmi jazycích, a to na univerzitách po celém světě, například v Dánsku, Finsku, Norsku, Rakousku, Itálii, Německu, Švýcarsku, USA (Yale, Boston), Chile, Peru, Argentině, Rusku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, České republice, Slovensku.
Teorii asociací přinesli do psychologie Wilhelm Wundt a William James již koncem 19. století, přičemž detailně popsali základní principy a zákony asociací v lidském mozku.

Jiří Šimonek v roce 1981 tyto dva přístupy a výhody obou těchto metod propojil. Od té doby soustavně probíhá práce na kultivaci metody. Klíčové milníky si můžete připomenout ve videu Příběh CA method.

 

Detailní informace o popisu metody, její historii i používání naleznete na těchto odkazech:

HistoriePopisPatentValidita a reliabilita metodyVědecké publikace.

Veškeré informace o metodě najdete na stránkách camethod.com.

Použití metody

Metodu používají obchodní partneři DAP Services po celém světě. Nejčastěji v oblastech: personalistiky a lidských zdrojů, sportu, školství a vzdělávání, marketingu, psychologie nebo zdraví. Vzájemná spolupráce je vždy nastavována individuálně, s ohledem na odborné zaměření obchodního partnera. Pokud máte zájem o použití metody, moc rádi Vás vyslechneme na těchto kontaktech.

Konzultanti používají diagnostiku CA method v oborově zaměřených produktech po zaškolení v rozsahu dle vybrané oblasti. Dostávají neustálou podporu v podobě supervize. Mají možnost využívat e-learningového programu i metodických materiálů. Pravidelně pořádáme setkání konzultantů a obchodních partnerů nebo také webináře zaměřené na dílčí či průřezové téma.

Chcete-li zůstat v pravidelném kontkatu, sledujte nás na sociálních sítích LinkedIn, Youtube, Twitter nebo odebírejte Novinky o CA method.