Připravované webináře

16.09.2020 ║ Vývoj české a slovenské populace za posledních 10 let ║ WEBINÁŘ

Lektor: Jiří Šimonek
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Forma: Youtube online stream nebo video záznam
Kapacita účastníků online verze: 10
Začátek online verze: 15:00 hodin

Použité produkty: CA method – výstup statistických dat
Cílová skupina: Veřejnost
Podmínka vstupu: Žádná

Cena
online účast webinář – jednorázově 960,-Kč bez DPH, předplatné všech 10 webinářů – online účast 9.000,-Kč bez DPH (účastník online webináře získá k dispozici také záznam včetně diskuse)
knihovna – jeden webinář záznam – 960,-Kč bez DPH, neomezený přístup do knihovny – 9.000,-Kč bez DPH (záznam webináře bez diskuse účastníků)

14.10.2020 ║ Řízení stresu a projev v psychosomatické rovině ║ WEBINÁŘ

Lektor: Jiří Šimonek
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Forma: Youtube online stream nebo video záznam
Kapacita účastníků online verze: 10
Začátek online verze: 15:00 hodin

Použité produkty: HR Solution – Profil jednotlivce, Psychická energie
Cílová skupina: Proškolení partneři
Podmínka vstupu: Absolvováno produktové školení v HR Solution, diagnostika jednotlivce

Cena
online účast webinář – jednorázově 960,-Kč bez DPH, předplatné všech 10 webinářů – online účast 9.000,-Kč bez DPH (účastník online webináře získá k dispozici také záznam včetně diskuse)
knihovna – jeden webinář záznam – 960,-Kč bez DPH, neomezený přístup do knihovny – 9.000,-Kč bez DPH (záznam webináře bez diskuse účastníků)

11.11.2020 ║ Modelování a skládání projektových skupin ║ WEBINÁŘ

Lektor: Jiří Šimonek
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Forma: Youtube online stream nebo video záznam
Kapacita účastníků online verze: 10
Začátek online verze: 15:00 hodin

Použité produkty: HR Solution – Profil skupiny, Management týmů, Profil jednotlivce
Cílová skupina: Proškolení partneři
Podmínka vstupu: Absolvováno produktové školení v HR Solution, diagnostika jednotlivce, nebo diagnostika skupin

Cena
online účast webinář – jednorázově 960,-Kč bez DPH, předplatné všech 10 webinářů – online účast 9.000,-Kč bez DPH (účastník online webináře získá k dispozici také záznam včetně diskuse)
knihovna – jeden webinář záznam – 960,-Kč bez DPH, neomezený přístup do knihovny – 9.000,-Kč bez DPH (záznam webináře bez diskuse účastníků)

16.12.2020 ║ Použití CA method v marketingu ║ WEBINÁŘ

Lektor: Jiří Šimonek
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Kapacita účastníků: 10
Forma: Youtube online stream

Použité produkty: ColourMind
Cílová skupina: Veřejnost
Podmínka vstupu: Žádná

Cena
online účast webinář – jednorázově 960,-Kč bez DPH, předplatné všech 10 webinářů – online účast 9.000,-Kč bez DPH (účastník online webináře získá k dispozici také záznam včetně diskuse)
knihovna – jeden webinář záznam – 960,-Kč bez DPH, neomezený přístup do knihovny – 9.000,-Kč bez DPH (záznam webináře bez diskuse účastníků)

Záznamy proběhlých webinářů

Energie na každý den ║ záznam

Lektor: Jiří Šimonek, Bohdana Fialová
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Forma: video záznam

Obsah: Představíme jednu lehce zaprášenou diagnostiku. Propracovaný výstup psychické energie. V tomto výstupu můžete zkoumat psychosomatické přetížení, s vazbou na ohrožení již probíraným syndromem vyhoření. Vypíchnout z devíti půlkruhových grafů můžeme i ten, který zkoumá sociální vyspělost i to, zda jste ochotni investovat energii do vztahů.

Měření psychické energie má řadu výhod a je možné jej provádět každodenně. K používání této diagnostiky stačí krátké zaškolení, které je vhodné jak pro zkušené konzultanty, tak pro lidi, kteří s diagnostikou začínají.

Cena
Cena webináře je 500,- Kč. Účastníci získávají kredit ve stejné hodnotě (500,- Kč) na použití k odběru diagnostik na portále. Cena odběru jedné diagnostiky Energie je 100,- Kč. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Jak měřit a měnit Soft Skills ║ záznam

Lektor: Jiří Šimonek
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Forma: video záznam

Použité produkty: SoftSkillers
Cílová skupina: Proškolení partneři
Podmínka vstupu: Absolvováno produktové školení v HR Solution, diagnostika jednotlivce, Softskillers

Cena
knihovna – jeden webinář záznam – 960,-Kč bez DPH, neomezený přístup do knihovny – 9.000,-Kč bez DPH (záznam webináře bez diskuse účastníků)

Jak na adaptaci nového zaměstnance ║ záznam

Lektor: Jiří Šimonek
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Forma: video záznam

Použité produkty: HR Solution – Profil jednotlivce, Adaptace zaměstnanců
Cílová skupina: Proškolení partneři
Podmínka vstupu: Absolvováno produktové školení v HR Solution, diagnostika jednotlivce

Obsah:
1. Přivítání účastníků – 5 minut
2. Měření vnitřního potenciálu místo viditelného chování – 20 minut
2.1. V čem chce vynikat
2.2. Kde novému zaměstnanci musíme pomoct
3. Vhodný model učení – 10 minut
4. Vhodná role a pozice zaměstnance – 10 minut
5. Vhodný model úkolování – 10 minut
6. Batoh z minulé práce a jak se ho zbavit – 10 minut
7. Návazné měření po 3 měsíční zkušební době a další rozvoj – 10 minut
8. Otázky a odpovědi – 25 minut

Cena
knihovna – jeden webinář záznam – 960,-Kč bez DPH, neomezený přístup do knihovny – 9.000,-Kč bez DPH (záznam webináře bez diskuse účastníků)

Kariérní cesta dítěte - od školky po práci ║ záznam

Lektor: Jiří Šimonek
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Forma: video záznam

Použité produkty: Budu školákem, Výběr střední školy, Výběr vysoké školy
Cílová skupina: Veřejnost
Podmínka vstupu: Žádná

Cena
knihovna – jeden webinář záznam – 960,-Kč bez DPH, neomezený přístup do knihovny – 9.000,-Kč bez DPH (záznam webináře bez diskuse účastníků)

Příliš vysoko nastavené KPI a blížící se syndrom vyhoření ║ záznam

Lektor: Jiří Šimonek
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Forma: video záznam

Použité produkty: HR Solution – Profil jednotlivce, Psychická energie
Cílová skupina: Proškolení partneři
Podmínka vstupu: Absolvováno produktové školení v HR Solution, diagnostika jednotlivce

Obsah:
– Identifikace znaků blížícího se vyhoření. Jak takové parametry zobrazí diagnostika jednotlivce a kde je hledat.
– Jak si nechat pomoct? Způsoby efektivní intervence při odhalení tohoto stavu.
– Jak problémy v osobním životě souvisí se syndromem vyhoření v práci.
– Měření a identifikace znaků vyhoření z dlouhodobého a krátkodobého hlediska.
– Syndrom vyhoření a psychosomatika. Jak psychický stav v této fázi ovlivní stav fyzický.

Cena
knihovna – jeden webinář záznam – 960,-Kč bez DPH, neomezený přístup do knihovny – 9.000,-Kč bez DPH (záznam webináře bez diskuse účastníků)

Atmosféra vztahů a komunikace ve firmě, kdo ji ovlivňuje a jak ji změnit ║ záznam

Lektor: Jiří Šimonek
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Forma: video záznam

Použité produkty: HR Solution – Profil skupiny, Management týmů, Profil jednotlivce
Cílová skupina: Proškolení partneři
Podmínka vstupu: Absolvováno produktové školení v HR Solution, diagnostika jednotlivce

Cena
knihovna – jeden webinář záznam – 960,-Kč bez DPH, neomezený přístup do knihovny – 9.000,-Kč bez DPH (záznam webináře bez diskuse účastníků)

Řízení změny - case studies ║ záznam

Lektor: Jiří Šimonek
Jazyk: Čeština
Celkový čas: 90 minut
Forma: video záznam

Použité produkty: HR Solution – Profil jednotlivce, Adaptace zaměstnanců
Cílová skupina: Proškolení partneři
Podmínka vstupu: Absolvováno produktové školení v HR Solution, diagnostika jednotlivce

Cena
knihovna – jeden webinář záznam – 960,-Kč bez DPH, neomezený přístup do knihovny – 9.000,-Kč bez DPH (záznam webináře bez diskuse účastníků)

Objednávka webinářů

Jak na adaptaci nového zaměstnance (ZÁZNAM)Kariérová cesta dítěte - od školky po práci (ZÁZNAM)Příliš vysoko nastavené KPI a blížící se syndrom vyhoření (ZÁZNAM)Atmosféra vztahů a komunikace ve firmě, kdo ji ovlivňuje a jak ji změnit (ZÁZNAM)Řízení změny - case studies (ZÁZNAM)Jak měřit a měnit Soft Skills (ZÁZNAM)Energie na každý den (ZÁZNAM)Vývoj české a slovenské populace za posledních 10 let (ONLINE)Vývoj české a slovenské populace za posledních 10 let (ZÁZNAM)Řízení stresu a projev v psychosomatické rovině (ONLINE)Řízení stresu a projev v psychosomatické rovině (ZÁZNAM)Modelování a skládání projektových skupin (ONLINE)Modelování a skládání projektových skupin (ZÁZNAM)Použití CA method v marketingu (ONLINE)Použití CA method v marketingu (ZÁZNAM)


Ukázky webinářů