VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Robert Bohoněk
CSO

LinkedIN

Jiří Šimonek
CEO

LinkedIN

O DAP Services

Jsme malá dynamická firma zaměřená na výzkum a vývoj. Poskytujeme služby v oblasti osobnostní diagnostiky. Kultivujeme vlastní metodu odvozenou od obvyklých metod psychologie, upravenou pro použití v internetovém prostředí, použitelnou v různých oblastech lidských činnosti.

 

 

DAP-logo

Naše poslání a vize

Diagnostika je náš život. Našim posláním je pomáhat obchodním partnerům a jejich klientům pochopit zkoumanou problematiku. S hlubokým porozuměním pak mohou lépe nastavit a řídit plánované změny či efektivněji dosahovat svých cílů.

Chceme být silnou mezinárodní společností, která je orientována na podporu partnerských organizací v oblasti psychodiagnostiky.

Ve spolupráci s našimi obchodními partnery z celého světa vytváříme inovativní produkty a řešení. Zároveň naše společnost aktivně vyhledává vědecko–výzkumné partnery v celém světě a zapojuje se do dalších výzkumných aktivit, například v rámcových programech pro vědu a výzkum EU.

Etický kodex

Společnost DAP Services a.s. si je plně vědoma své odpovědnosti vůči státu, společnosti, obchodním partnerům, uživatelům produktů a služeb Společnosti i zaměstnancům. Společnost ve své činnosti prosazuje etické chování všech osob spojených se Společností. Tento Etický kodex představuje souhrn principů, zásad a pravidel, který je závazný pro všechny zaměstnance Společnosti, členy jejích orgánů a další níže uvedené osoby. Etický kodex obsahuje statut Etické komise Společnosti, která je pověřena autoritativně plnit níže rozvedené úkoly související s Etickým kodexem.

Etický kodex v plném znění

Podporováno

 

vlajka EU

Evropskou unií

Evropským fondem regionálního rozvoje
Evropským sociálním fondem
Evropskou komisí

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

DAPSÁCI