Podle zemí          Podle oblastí          Case studies          Jak se stát partnerem

           

Personalistika a lidské zdroje

Firma 4person je zaměřená na poskytování profesionálních služeb při hledání lidských zdrojů. Naší prioritou není kvantita, ale kvalita zasílaných uchazečů.

Země: Česká Republika
Web: www.4person.cz

Hlavním posláním naší společnosti je být profesionálním partnerem všem, kteří mají o svůj rozvoj a posilování kompetencí zájem, není jim lhostejné, jak se chovají a jaká dělají rozhodnutí (obchodníci, administrativa, manažeři, ředitelé, majitelé společností).

Země: Česká Republika
Web: www.humans.cz

Jsme nová poradenská společnost, jejíž podstata je založena na nejnovějších vědeckých metodách v oblasti psychologicko-personálního poradenství a ověřených praktických zkušenostech.

Země: Česká Republika
Web: www.adia.cz

Adler Management provádí inovativní a komplexní poradenské služby. Máme zkušený tým konzultantů s mezioborovými zkušenostmi. Zabýváme se mimo jiné personálním rozvojem, plánováním a hodnocením kompetencí, vytvářením sociálních podniků či ekologickým inženýrstvím a systémy.

Země: Německo
Web: www.adler-management.eu

AgentBalance vám pomůže porozumět vašim zaměstnancům. Vyzkoušejte uchazeče o zaměstnání a najměte správné zaměstnance. Měřte spokojenost zaměstnanců, vztahy a zapojení. Pochopte své zaměstnance a zákazníky.

Země: Česká republika
Web: agentbalance.com

Poskytujeme poradenství v oblasti řízení na základě naší licence www.softskillers.at. Pomáháme při výběru trhů s nejlepšími vyhlídkami na úspěch, pracujeme na koordinovaných distribučních systémech a identifikujeme a vyhodnocujeme vhodné partnery, poskytovatele služeb, projekty nebo zaměstnance pro vás.

Země: Rakousko
Web: www.avantgarde.or.at

Balance HR je inovativní, zodpovědná, komplexní, personálně-poradenská společnost. Mezi její základní činnosti patří Recruitment a executive research, Outsourcing a payroll outsourcing, Vzdělávání a rozvoj, Konzultační činnosti, Outplacement.

Země: Slovensko
Web: www.balanced-hr.com

Poradenství v oblasti řízení. Od šéfa k šéfovi: Pohled zvenku zvýrazní pohled dovnitř. Čtyři pilíře úspěchu: Myslet strategicky a pracovat systematicky, rozvoj lidí a design organizace.

Země: Německo
Web: www.detlef-bischur.de

Calliditas je soukromý český projekt, který propojuje společensky odpovědné firmy se školstvím. Na základě CSR hodnot firmy umíme spolu s odbornými garanty vytvořit atraktivní ukázkové a vyučovací lekce.

Země: Česká republika
Web: calliditas.net

Vyhledáváme nové talenty v technických oborech. Doporučujeme kandidáty na pozice od kvalifikovaných výrobních pracovníků až po top management. Pomáháme rozvíjet stávající zaměstnance a realizujeme vzdělávací kurzy šité na míru.

Země: Česká republika
Web: www.cie-group.cz

Našim zákazníkům nabízíme semináře, školení, koučování a konzultace zaměřené na zvýšení úspěchu a výkonu – Performance Consulting + Coaching. Specializujeme se na práci se sportovci, manažery a prodejci, a to jak s týmy, tak i s jednotlivci.

Země: Německo
Web: www.drullmann-partner.de

Jsme tvůrci produktů Balance management a ColourMind. Balance Management je nezastupitelným podkladem pro další rozhodování, ať již o formě konkrétního rozvoje, či plánování budoucích změn. ColorMind umožňuje předvídat chování zákazníků a reakce spotřebitelů ve vztahu k určité značce, produktu nebo obchodního sdělení.

Země: Česká Republika
Web: www.balancemanagement.com www.colourmind.com

Cílem a Eurosuccess Consulting je informovat a podporovat jednotlivce i společnosti při čerpání finančních prostředků z EU.

Země: Kypr
Web: www.eurosc.eu

Jsme první nezávislá obchodní škola v Itálii. Klademe důraz na jedinečnost a zvyšování potenciálu každého jednotlivce a každé organizace. Naše síťová struktura nám umožňuje přístup k nejlepším dovednostem jejich integrací do pokročilých a přizpůsobitelných vzdělávacích systémů. Pracujeme od roku 1970 v oblasti manažerského vzdělávání a manažerského výzkumu.

Země: Itálie
Web: www.istud.it

Agentura HR Partner z Nového Sadu v Srbsku definuje své poslání jako poskytování kvalitních služeb v oblastí poradenství souvisejících s vedením zaměstnanců v malých a středních podnicích.

Země: Srbsko
Web: www.hrpartner.rs

Společnost podporující vývoj svých zákazníků od roku 1997, která věří, že inovace nejsou talentem, ale kompetencí a klíčem k růstu organizací. S mezinárodním rozměrem a zkušenostmi od svého vzniku INOVA + vidí v technologické vizi, v národních a mezinárodních partnerstvích a v přístupu ke zdrojům financování klíčové faktory úspěšné inovace.

Země: Portugalsko
Web: inova.business

KANDIDÁTI s.r.o. je ryze česká společnost specializující se na předběžný výběr uchazečů v kombinaci s diagnostikou osobnostních a pracovních předpokladů. Rychle a efektivně propojujeme uchazeče o zaměstnání s potenciálními zaměstnavateli. Díky jedinečné diagnostice pomáháme uchazečům identifikovat jejich skutečný potenciál a ukazujeme zaměstnavatelům užitečné informace pro výběr, začlenění, rozvoj a stabilizaci zaměstnanců.

Země: Česká Republika
Web: www.kandidati.cz

Mezinárodní technologická IT společnost Ki-Wi Digital patří na přední místo v oboru digitálních, interaktivních a informačních ploch se vzdálenou správou. Poskytuje komplexní a ucelené řešení v oblasti digitálních prezentací. Inovátor Ki-Wi Digital je výrobcem vlastního SW i HW pro prezentaci a vzdálenou správu obsahu digitálních ploch. Tímto způsobem dosahuje nejvyšších standardů a kvality pro své klienty.

Země: Česká Republika
Web: www.ki-wi.cz

Nalezení vhodného zaměstnance je klíčem k úspěchu. Lidé jsou základem každého úspěšného podnikání. Správný člověk na správném místě ve správném čase může dokázat neobyčejné věci. Tím, že talentů na trhu práce je stále nedostatek, je nezbytné prozkoumat všechny možnosti a prohledat všechny alternativní cesty pro nalezení tohoto pravého kandidáta.

Země: Česká Republika
Web: kovalsky-partners.cz

Vzdělávání dospělých, organizování konferencí, odborných seminářů, školení, kurzů a rekvalifikací. Vývoj nových vzdělávacích a tréninkových materiálů. Expertní a poradensko-konzultační činnost se zaměřením na personální rozvoj a rozvoj manažerů i organizace.

Země: Slovensko
Web: www.kreditke.sk

Poskytnu vám reálnou zpětnou vazbu o tom, co se ve vaší firmě, nebo týmu děje a o tom, co potřebuje. Předložím vám návrhy na vyřešení aktuální situace. Otevřu Vám oči a ukážu vám realitu, kterou prožíváte z jiné perspektivy.

Země: Slovensko
Web: www.linkedin.com/miroslav-kubis

Jsme společnost s velkými zkušenosti v oblasti business management. Společnost byla založena v roce 1991 a od té doby vytvořila a předala stovky systémů do národních i nadnárodních společností. Našimi zákazníky jsou většinou malé a střední firmy, ale našimi předními klienty jsou společnosti jako Volvo a Sandvik. Jednou z hlavních činností je dodávat na klíč vytvářené softwary obsahující a podporující nejmodernější technologie.

Země: Švédsko
Web: www.mapaz.com

Jsme nová rozvíjející se společnost se spoustou zkušeností a dobrou kompetencí, která rozvíjí jednotlivce a společnosti v udržitelný a ziskový pracovní život. Nabízíme služby v oblasti lidských zdrojů, kde jsme silní v oblasti rozvoje zaměstnanců a rehabilitace.

Země: Švédsko
Web: monovaz.se

Millennial consulting je společnost se spoustou zkušeností s výzvou rozšiřování standardů řízení a lidských zdrojů na území Černé Hory. Činnosti organizací zahrnují nábor, personální poradenství, rozvoj a právní poradenství.

Země: Černá Hora
Web: www.millennialconsulting.me

Moderní společnost zaměřená na trh s online aplikacemi: marketingová diagnostika, vývoj psychometrických aplikací, vývoj zábavních a tréninkových aplikací a her (rozvoj obchodního potenciálu společností a osobního potenciálu jednotlivců).

Země: Česká Republika
Web: www.mindstream.cz

Naším posláním je vyvíjet nové koncepty s vysoce kvalitním vzdělávacím obsahem poskytováním konzultačních snah o školení a rozvoj podnikání. Optimalizace hodnoty pro zákazníka prostřednictvím jedinečných konceptů globálního trhu a vytváření sítí v soukromém i veřejném sektoru.

Země: Švédsko
Web: www.multitude.se

S naší cloudovou platformou MZ se můžete postarat o provoz, správu a podporu vašeho validačního a certifikačního projektu.

Země: Švédsko
Web: www.mzcompetence.com

NAR marketing s.r.o. je marketingovou firmou s významnou specializací na e-businessové procesy v oblasti marketingu odběratelských a dodavatelských vztahů především v prostředí B2B trhu. NAR je členem České marketingové společnosti. Ředitel firmy pan Miloslav Kaplan je jedním z několika málo desítek certifikovaných specialistů ČMS.

Země: Česká Republika
Web: www.nar.cz

My jsme Novitim! Dokážeme najít ty nejvhodnější uchazeče na vámi hledané pozice. Pomáháme našim klientům i jejich zaměstnancům, aby se v pracovním prostředí „našli“ a cítili se spokojení.

Země: Česká Republika
Web: www.novitim.cz

Nadace je na trhu od roku 1990. Kvalifikovaný tým zaměstnanců a odborníků poskytuje komplexní, efektivní a přátelská řešení v oblasti rozvoje podnikání a lidského kapitálu na polském i mezinárodním trhu posílením potenciálu lidských zdrojů v podnicích, institucích podnikového prostředí a nevládních organizacích.

Země: Polsko
Web: www.oic.lublin.pl

Jsme přední společnost zabývající se dovednostmi a školeními, která lidem pomáhají transformovat jejich životy a byznys prostřednictvím práce, školení, vzdělávání a finančního poradenství. Pomáháme lidem získat a udržet si udržitelné zaměstnání, zatímco spolupracujeme se zaměstnavateli na rozvoji pracovních sil budoucnosti.

Země: Velká Británie
Web: peopleplus.co.uk

PRAXISCOM je na trhu od roku 2011 a má za sebou více jak 30 projektů pro soukromé i veřejné subjekty. PRAXISCOM má v Moskvě vedoucí pozici v oblasti projektového managementu a konzultačních agentur a je první společností na rusky hovořícím trhu, která využívá CA method a produkty na této metodě založené, a ručící za kvalitu těchto produktů při používání v oblastech projektového managementu.

Země: Rusko
Web: www.praxiscom.ru

Jsme silnou, inovativní a ryze českou poradenskou a vzdělávací společností, která od roku 1998 aktivně přispívá k rozvoji firem (a nejen jich) a kultivaci českého i evropského prostředí. Za to vděčíme jak vlastním rozsáhlým aktivitám na poli výzkumu a vývoje, tak špičkovému týmu konzultantů a lektorů, kteří si plně uvědomují, že „rozdíl je v lidech“. Tomu odpovídají také námi sdílené firemní hodnoty.

Země: Česká Republika
Web: www.rpic-vip.cz

Univerzita Sigmunda Freuda je podle rakouského práva akreditovanou soukromou univerzitou. Nabízí studijní programy ve Vídni a na místech v Linci, Berlíně, Lublani, Miláně a Paříži. Akademické tituly udělené v jednotlivých programech jsou rakouské tituly, které jsou uznávány v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Země: Rakousko
Web: www.sfu.ac.at

Provádíme aplikovaný výzkum – činnost zaměřenou na získání nových poznatků využitelných pro předem stanovené, specifické a konkrétní cíle využití na spotřebitelském trhu.

Země: Česká Republika
Web: slamka.cz

Personální agentura Specialist Service, s.r.o. patří k nejdéle působícím agenturám v Moravskoslezském kraji. Byla založena již v roce 1993 jako divize Sdružení pro rozvoj severní Moravy a Slezska.

Země: Česká Republika
Web: www.specialist.cz

Jsme profesionální poradenskou společností, která nabízí klientům komplexní poradenství v následujících oblastech: optimalizace firemních procesů, zavádění systémů řízení dle mezinárodních standardů ISO, zavádění standardů a vzdělávání, poradenství v oblasti informačních technologií, dotačního poradenství, poradenství v oblasti BOZP a PO.

Země: Česká Republika
Web: www.sofo.cz

SoftSkillers Deutschland GmbH je výhradním HR partnerem společnosti DAP Services v Německu. Provádíme konzultace a diagnostiku a také vzděláváme ostatní německé uživatele k používání HR řešení v jejich podnikání. SoftSkillers Deutschland má 16 proškolených konzultantů ve 4 partnerských společnostech.

Země: Německo
Web: www.softskillers.de

Společnost Star Level vznikla na základě 20-ti let zkušeností. Využíváme znalostí a výsledků z mnoha věd, především pozitivní psychologie, managementu, psychologie sportu a dalších. Společným prvkem našeho přístupu je práce s člověkem přes jeho vnitřní energii, odhodlání, a dovednosti. Ty jsou často blokovány, potlačeny nebo zapomenuty.

Země: Polsko
Web: starlevel.pl

Syntra West je nezisková organizace založná v roce 1960, která zajišťuje 3,5 milionu tréninkových hodin, kterými každoročně projde 55 000 účastníků. Pracuje u nás 2 000 školitelů na částečný úvazek a okolo 200 dalších zaměstnanců.

Země: Belgie
Web: www.syntrawest.be

Talkitt pomáhá milionům osob řečovými problémy, aby mohli mluvit bez omezení! Talkitt přináší inovativní možnosti, které umožňují lidem s motorickými, řečovými a jazykovými potížemi snadněji komunikovat – a to s pomocí jejich vlastního hlasu.

Země: Izrael
Web: www.talkitt.com

Mgr. Irena Vašátková pracuje v oblasti psychologicko-personálního poradenství a vychází z využití moderní diagnostické metody CA method a poznatků vědy o písemném projevu. V případě potřeby využívá jako doplňkové metody i klasické výkonové testy.

Země: Česká republika
Web: vasatkova.cz

Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá rozvojom odborných zručností personálnej zložky firiem v oblasti manažmentu, marketingu, obchodu a služieb. Našim klientom pomáhame presadiť sa na trhu, zvrátiť klesajúce zisky, zvýšiť efektivitu práce a morálku zamestnancov, vyčistiť internú komunikáciu od šumov a pod.

Země: Slovensko
Web: www.vazilina.sk

Spoločnosť EuroView s.r.o. je profesionálna personálna a poradenská firma poskytujúca služby v oblasti ľudských zdrojov. Doménou v poskytovaných službách je v prvom rade tím skúsených konzultantov a psychológov.

Země: Slovensko
Web: www.euroview.sk

Vybíráme správné osoby na správné místo. Společnost byla založena v roce 2005 a v roce 2008 byla jednou z hlavních nestátních zprostředkovatelů práce ve Švédsku. Spolupracujeme se švédským Úřadem práce. Naší hlavní náplní je zprostředkování zaměstnání, pracovní rehabilitace, školení. Najdete nás ve více jak 40 místech v zemi.

Země: Švédsko
Web: www.workforyou.se

Sport

AC MilanLab je špičkové interdisciplinární vědecké výzkumné středisko ve vlastnictví AC Milan. MilanLab poskytuje technologickou podporu v procesu rozhodování, s konečným cílem je optimalizovat pohodu sportovce. Věda a technika, obchodní znalosti a individuální zkušenosti jsou kombinovány inovativním způsobem, aby bylo dosaženo systémového přístupu k různým aspektům, které přispívají k jeho zdravé kondici.

Země: Itálie
Web: www.acmilan.com

Akademie individuálních sportů zajišťuje nadstandardní nabídku možností, potřebných k dalšímu zvyšování sportovní výkonnosti, bez kterých není možné dosahovat výkonů vedoucích k úspěchům jak na republikové, tak zejména na mezinárodní úrovni.

Země: Česká Republika
Web: ais-pk.cz

Vášniví trenéři s citem pro detail a individuálním přístupem: staňte se lepším hráčem a zjistěte, jak zvládnout # TheFlow.

Země: Belgie
Web: corodo.net

Našim zákazníkům nabízíme semináře, školení, koučování a konzultace zaměřené na zvýšení úspěchu a výkonu – Performance Consulting + Coaching. Specializujeme se na práci se sportovci, manažery a prodejci, a to jak s týmy, tak i s jednotlivci.

Země: Německo
Web: www.drullmann-partner.de

Podporujeme sportovce, kteří se sportem nejen živí, ale hlavně baví. Objevujeme nové talenty a věnujeme se i těm, kteří se chystají aktivní kariéru ukončit.

Země: Česká republika
Web: www.forsportzs.cz

Global Ballgames je sportovní agentura zaměřená na podporu sportovců kolektivních míčových sportů jako je fotbal či volejbal. Pomáháme hráčům dosáhnout jejich maximálního potenciálu a maximalizovat jejich tržní hodnotu.

Země: Česká republika
Web: www.ballgames.cz

Naší snahou je podpořit efektivnější přípravu hokejových hráčů prostřednictvím vybudovaného Hockey Development Centers (HDCs), respektive prostřednictvím z nějaké jeho produktové podskupiny. Klademe důraz na zdokonalování individuálních hráčských schopností a na jejich vhodné uplatněním do týmové či oddílové přípravy.

Země: Slovensko
Web: www.hockeydts.com

Náš tým specialistů poskytuje rehabilitaci po zranění, posilování a kondiční trénink přizpůsobený individuálním potřebám sportovců

Země: USA
Web: www.healthyballer.com

Mezinárodní technologická IT společnost Ki-Wi Digital patří na přední místo v oboru digitálních, interaktivních a informačních ploch se vzdálenou správou. Poskytuje komplexní a ucelené řešení v oblasti digitálních prezentací. Inovátor Ki-Wi Digital je výrobcem vlastního SW i HW pro prezentaci a vzdálenou správu obsahu digitálních ploch. Tímto způsobem dosahuje nejvyšších standardů a kvality pro své klienty.

Země: Česká Republika
Web: www.ki-wi.cz

Společnost Momentic vyvíjí a distribuuje diagnostické nástroje, školicí programy a postupy ve sportu, volném čase, vzdělávání, ekonomickém rozvoji, podnikových procesech, produktech, službách, projektech a postupech na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Země: Velká Británie
Web: www.momentic.co.uk

Věříme, že proces hojení probíhá nejlépe pomocí regenerativní, integrované medicíny, která vám pomáhá žít váš nejlepší život.

Země: USA
Web: painarthritisrelief.com

PP Group jsme založili v roce 2004. Od té doby jsme si vybudovali dominantní postavení na středoevropském trhu. V současnosti zastupujeme více než 50 hráčů, včetně aktuálně nejlepších Čechů a také budoucích hvězd, kterým basketbaloví odborníci předpovídají úspěšné kariéry v Eurolize a NBA. Naší filozofií je poskytovat našim klientům poradenství a podporu s hlavním cílem – maximálně zužitkovat jejich talent, schopnosti a dovednosti v průběhu celé hráčské kariéry.

Země: Česká Republika
Web: www.ppgroupsport.com

Profesorka sportovní psychologie Marijana Mladenovic působí na vysoké škole sportu a zdraví v Bělehradu, Srbsko. Je vedoucí katedry specializující se sportovní koučing. Psychická příprava je neoddělitelná část celkové přípravy sportovců. Stejně jako kondiční tréningy a učení se technice a taktice, je stejně tak důležitá systematická a kontinuální práce na psychické přípravě.

Země: Srbsko
Web: sportskipsiholog.rs

Posouváme vedení profesionálních sportovních týmů na novou úroveň. Software SAP Sports One, který je k dispozici pro fotbal, lední hokej, basketbal, házenou, lyžování a ragby, pomáhá klubům a organizacím digitalizovat správu sportovních výkonů koordinací veškerých administrativních, školicích a týmových řízení, vyhledávání a lékařských procesů.

Země: Německo
Web: www.sap.com

Pomáháme sportovcům a nabízíme jim poradenství v různých oblastech, od podpisování smluv, kooperace se sponzory až po rozvoj jejich sportovního potenciálu, což je pro nás klíčové. Každý sportovec si přeje být úspěšný a vyžaduje profesionální podporu v zajištění své budoucnosti i budoucnosti své rodiny.

Země: Polsko
Web: sport-idea.pl

Univerzita v Bělehradě upevňuje postavení přední instituce vysokoškolského vzdělávání v regionu tím, že se na jedné straně přizpůsobuje výzvám moderní doby a na druhé straně zachová, co stojí za její tradicí. Právě díky tomu je uznávána jako skutečná národní vzdělávací instituce.

Země: Srbsko
Web: www.bg.ac.rs

Lublaňská univerzita je nejstarší a největší institucí vysokoškolského vzdělávání a vědeckého výzkumu ve Slovinsku a patří mezi 3% nejlepších univerzit na světě. Univerzita je známá svými kvalitními společenskými a přírodovědnými a technickými studijními programy, strukturovanými v souladu s Boloňskou deklarací.

Země: Slovinsko
Web: www.uni-lj.si

Školství, vzdělávání

Calliditas je soukromý český projekt, který propojuje společensky odpovědné firmy se školstvím. Na základě CSR hodnot firmy umíme spolu s odbornými garanty vytvořit atraktivní ukázkové a vyučovací lekce.

Země: Česká republika
Web: calliditas.net

Organizujeme školení, kurzy, semináře a konference určené jak pro manažery, tak i pro administrativní i odborné pracovníky. Máme širokou nabídku školících témat a oblastí. Seznam možných témat rozhodně není konečný, jsme otevřeni vašim návrhům.

Země: Polsko
Web: www.centrumkompetencji.pl

CMC Graduate School of Business je jedním z nejprestižnějších poskytovatelů manažerského vzdělávání v České republice s více než dvacetiletou zkušeností.

Země: Česká Republika
Web: www.cmc.cz

Mgr. Miloslav Hubatka 21 let pracoval ve školství právě na školách se zaměřením na moderní technologie a z toho 10 let jako ředitel školy, která měla ve své specializaci mimo moderních technologií i program na rozvoj nadaných a talentovaných dětí.

Země: Česká republika
Web: www.hubatkaconsulting.cz

Vzdělávání dospělých, organizování konferencí, odborných seminářů, školení, kurzů a rekvalifikací. Vývoj nových vzdělávacích a tréninkových materiálů. Expertní a poradensko-konzultační činnost se zaměřením na personální rozvoj a rozvoj manažerů i organizace.

Země: Slovensko
Web: www.kreditke.sk

Regionální centrum pro testování a odborné vedení studentů v Gomelu bylo založeno v prosinci 2001 na Státní technické univerzitě v Sukhoi Gomel (Gomel, Běloruská republika). Naším posláním je objektivní měření znalostí, dovedností a schopností studentů, posouzení jejich sklonu, schopností a talentu a k identifikaci jejich potenciálu růstu.

Země: Bělorusko
Web: dtap.by

Společnost Redburn Solutions Ltd. se sídlem v Belfastu se zaměřuje na oblast školství a zdravotnictví. Je úspěšným řešitelem projektů rámci grantového programu – FP7. V roce 2013 uvádí pro anglicky hovořící trh produkt pro školy a školská zařízení založený na CA method – BrightLightOn Education.

Země: Velká Británie
Web: www.redburnsolutions.eu

Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú. podporuje svým portfoliem služeb rozvoj regionů, veřejných organizací a jednotlivců s cílem vytváření profesionality, kreativity a efektivity poskytovaných služeb. U jednotlivců a týmů se zaměřujeme na rozvoj podnikavosti, talentu a kreativity. Pomáháme zejména obcím, školám a dalším veřejným institucím. V organizacích budujeme dlouhodobá partnerství a vzájemnou spolupráci.

Země: Česká Republika
Web: regio-advisor.cz

Jsme silnou, inovativní a ryze českou poradenskou a vzdělávací společností, která od roku 1998 aktivně přispívá k rozvoji firem (a nejen jich) a kultivaci českého i evropského prostředí. Za to vděčíme jak vlastním rozsáhlým aktivitám na poli výzkumu a vývoje, tak špičkovému týmu konzultantů a lektorů, kteří si plně uvědomují, že „rozdíl je v lidech“. Tomu odpovídají také námi sdílené firemní hodnoty.

Země: Česká Republika
Web: www.rpic-vip.cz

Syntra West je nezisková organizace založná v roce 1960, která zajišťuje 3,5 milionu tréninkových hodin, kterými každoročně projde 55 000 účastníků. Pracuje u nás 2 000 školitelů na částečný úvazek a okolo 200 dalších zaměstnanců.

Země: Belgie
Web: www.syntrawest.be

Talkitt pomáhá milionům osob řečovými problémy, aby mohli mluvit bez omezení! Talkitt přináší inovativní možnosti, které umožňují lidem s motorickými, řečovými a jazykovými potížemi snadněji komunikovat – a to s pomocí jejich vlastního hlasu.

Země: Izrael
Web: www.talkitt.com

Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie (VÚDPaP) je přímo řízená příspěvková organizace MŠMT. Jako resortní vědecko-výzkumné pracoviště se zaměřuje na řešení otázek a aktuálních potřeb vyplývajících z výchovně vzdělávací praxe z pohledu psychologických věd.

Země: Slovensko
Web: vudpap.sk

Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá rozvojom odborných zručností personálnej zložky firiem v oblasti manažmentu, marketingu, obchodu a služieb. Našim klientom pomáhame presadiť sa na trhu, zvrátiť klesajúce zisky, zvýšiť efektivitu práce a morálku zamestnancov, vyčistiť internú komunikáciu od šumov a pod.

Země: Slovensko
Web: www.vazilina.sk

Psychologie, poradenství

Barevná poradna. Nenabízím tedy pro klienta hotové odpovědi, kým je a kde přesně se nachází jeho problém, ale předkládám mu na základě diagnostiky náhled na jeho silné a slabé stránky a zároveň nabídku ke spolupráci, co s tímto stavem dělat.

Země: Česká Republika
Web: www.barevnaporadna.cz

Návštěva psychoterapeuta je jedinečnou příležitostí, jak poskytnout své duši mimořádnou péči a dosáhnout tak spokojenějšího života. Nabízíme individuální terapii a poradenství, koučink, krizovou intervenci, skupinovou práci i vzdělávání.

Země: Česká Republika
Web: www.nitka-fm.cz

Společnost Star Level vznikla na základě 20-ti let zkušeností. Využíváme znalostí a výsledků z mnoha věd, především pozitivní psychologie, managementu, psychologie sportu a dalších. Společným prvkem našeho přístupu je práce s člověkem přes jeho vnitřní energii, odhodlání, a dovednosti. Ty jsou často blokovány, potlačeny nebo zapomenuty.

Země: Polsko
Web: starlevel.pl

Mgr. Irena Vašátková pracuje v oblasti psychologicko-personálního poradenství a vychází z využití moderní diagnostické metody CA method a poznatků vědy o písemném projevu. V případě potřeby využívá jako doplňkové metody i klasické výkonové testy.

Země: Česká republika
Web: vasatkova.cz

Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie (VÚDPaP) je přímo řízená příspěvková organizace MŠMT. Jako resortní vědecko-výzkumné pracoviště se zaměřuje na řešení otázek a aktuálních potřeb vyplývajících z výchovně vzdělávací praxe z pohledu psychologických věd.

Země: Slovensko
Web: vudpap.sk

Marketing

Jsme tvůrci produktů Balance management a ColourMind. Balance Management je nezastupitelným podkladem pro další rozhodování, ať již o formě konkrétního rozvoje, či plánování budoucích změn. ColorMind umožňuje předvídat chování zákazníků a reakce spotřebitelů ve vztahu k určité značce, produktu nebo obchodního sdělení.

Země: Česká Republika
Web: www.balancemanagement.com www.colourmind.com

S více než 20-ti letou zkušeností má Focal Point Strategies vybudované nezbytné know-how k použití pro společnosti, které potřebují, aby byly jejich produkty a služby uvedeny na trh s profesionalitou a úspěchem. Se silnými a zkušenostmi v podnikání, prodeji a fundraisingu vytváří partneři Focal Point Strategies prodejní a marketingovou síť. Focal Point Strategies nabízí unikátní obchodní model s filozofií „s kůží na trh spolu s našimi klienty“.

Země: USA
Web: www.focalpointstrategies.com

Moderní společnost zaměřená na trh s online aplikacemi: marketingová diagnostika, vývoj psychometrických aplikací, vývoj zábavních a tréninkových aplikací a her (rozvoj obchodního potenciálu společností a osobního potenciálu jednotlivců).

Země: Česká Republika
Web: www.mindstream.cz

Medical

Medis byl založen v roce 1991 jako samostatná součást Ústavu biomedicínského inženýrství TU v Ilmenau. Náš vysoce kvalifikovaný a zkušený tým se zaměřuje na vývoj a výrobu inovativních diagnostických měřících systémů založených na neinvazivních technologiích, umožňující simultánní analýzu různých biomedicínských signálů.

Země: Německo
Web: medis.company

Moderní společnost zaměřená na trh s online aplikacemi: marketingová diagnostika, vývoj psychometrických aplikací, vývoj zábavních a tréninkových aplikací a her (rozvoj obchodního potenciálu společností a osobního potenciálu jednotlivců).

Země: Česká Republika
Web: www.mindstream.cz

Díky našim zkušenostem, a výzkumům vědců po celém světě, máme možnost využívat diagnostiku, kterou provádíme na nejmodernějších přístrojích. Umožňuje nám sestavit program, díky kterému dosáhnete maximální výkonnosti mozku a správného fungování zrakového systému.

Země: Česká Republika
Web: www.mysenses.cz

Věříme, že proces hojení probíhá nejlépe pomocí regenerativní, integrované medicíny, která vám pomáhá žít váš nejlepší život.

Země: USA
Web: painarthritisrelief.com

Společnost Redburn Solutions Ltd. se sídlem v Belfastu se zaměřuje na oblast školství a zdravotnictví. Je úspěšným řešitelem projektů rámci grantového programu – FP7. V roce 2013 uvádí pro anglicky hovořící trh produkt pro školy a školská zařízení založený na CA method – BrightLightOn Education.

Země: Velká Británie
Web: www.redburnsolutions.eu

RSJ Gradus se zaměřuje na investice v oblasti life science – na aplikovaný výzkum usilující o zkvalitnění a prodloužení lidského života. Podfond investuje zejména do nově nebo nedávno vzniklých technologických společností (seed money). Vyhledává startupy s převratnými terapeutickými metodami. Důraz klade na oblasti, které zatím současné zdravotnictví uspokojivě nevyřešilo.

Země: Česká Republika
Web: www.rsj.com/gradus

Univerzita Sigmunda Freuda je podle rakouského práva akreditovanou soukromou univerzitou. Nabízí studijní programy ve Vídni a na místech v Linci, Berlíně, Lublani, Miláně a Paříži. Akademické tituly udělené v jednotlivých programech jsou rakouské tituly, které jsou uznávány v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Země: Rakousko
Web: www.sfu.ac.at

Věda a výzkum

Univerzita Sigmunda Freuda je podle rakouského práva akreditovanou soukromou univerzitou. Nabízí studijní programy ve Vídni a na místech v Linci, Berlíně, Lublani, Miláně a Paříži. Akademické tituly udělené v jednotlivých programech jsou rakouské tituly, které jsou uznávány v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Země: Rakousko
Web: www.sfu.ac.at

Regionální centrum pro testování a odborné vedení studentů v Gomelu bylo založeno v prosinci 2001 na Státní technické univerzitě v Sukhoi Gomel (Gomel, Běloruská republika). Naším posláním je objektivní měření znalostí, dovedností a schopností studentů, posouzení jejich sklonu, schopností a talentu a k identifikaci jejich potenciálu růstu.

Země: Bělorusko
Web: dtap.by

Univerzita v Bělehradě upevňuje postavení přední instituce vysokoškolského vzdělávání v regionu tím, že se na jedné straně přizpůsobuje výzvám moderní doby a na druhé straně zachová, co stojí za její tradicí. Právě díky tomu je uznávána jako skutečná národní vzdělávací instituce.

Země: Srbsko
Web: www.bg.ac.rs

Lublaňská univerzita je nejstarší a největší institucí vysokoškolského vzdělávání a vědeckého výzkumu ve Slovinsku a patří mezi 3% nejlepších univerzit na světě. Univerzita je známá svými kvalitními společenskými a přírodovědnými a technickými studijními programy, strukturovanými v souladu s Boloňskou deklarací.

Země: Slovinsko
Web: www.uni-lj.si

VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Země: Česká Republika
Web: www.vsb.cz

Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie (VÚDPaP) je přímo řízená příspěvková organizace MŠMT. Jako resortní vědecko-výzkumné pracoviště se zaměřuje na řešení otázek a aktuálních potřeb vyplývajících z výchovně vzdělávací praxe z pohledu psychologických věd.

Země: Slovensko
Web: vudpap.sk