O DAP Services

Jsme mezinárodní společnost, která ve spolupráci s partnerskými organizacemi po celém světě vyvíjí inovativní produkty. Jejich základem je naše vlastní diagnostická metoda – CA method. Metoda je využitelná v mnoha oblastech, nejvíce se ve světě momentálně používá v oblasti personalistiky a lidských zdrojů, sportu a mentální přípravy, školství a vzdělávání, v marketingu, psychologii nebo v oblasti zdraví.

Aktivně se věnujeme exportu našich produktů na mezinárodní trhy a hledáme obchodní partnery, kteří nás na těchto trzích chtějí zastupovat a distribuovat naše produkty.

Více informací

 

Diagnostická metoda

Diagnostická metoda barvových asociací (CA method) se zaměřuje na objasňování individuálního i skupinového myšlení či měření postojů.

Barvově asociační metoda měří vzory chování pomocí barevné škály namísto tradičních dotazníků a průzkumů, umí provokovat odezvu, která nemůže být vědomě ovlivnitelná. Jde o zcela jiný přístup k diagnostice i intervencím, než jak jej známe z klasického pojetí psychologie či psychiatrie. Technika barvových asociací je důsledně položena na neurobiologické rovině lidského mozku, je průběžně validována a zdokonalována.

Více informací >

Energie pro každý den. Proč ji měřit?

Přemýšleli jsme, jakou novinkou vás osvěžíme v létě a napadlo nás vám představit jednu lehce zaprášenou diagnostiku. Propracovaný výstup psychické energie. V tomto výstupu můžete zkoumat psychosomatické přetížení s vazbou na ohrožení již probíraným syndromem vyhoření. Vypíchnout z devíti půlkruhových grafů můžeme i ten, který zkoumá sociální vyspělost a to, zda jste ochotni investovat energii do vztahů.

Měření psychické energie má řadu výhod a je možné jej provádět každodenně. K používání této diagnostiky stačí krátké zaškolení, které je vhodné jak pro zkušené konzultanty, tak pro lidi, kteří s diagnostikou začínají.

 

Více informací