O DAP Services

Jsme mezinárodní společnost, která ve spolupráci s partnerskými organizacemi po celém světě vyvíjí inovativní produkty. Jejich základem je naše vlastní diagnostická metoda – CA method. Metoda je využitelná v mnoha oblastech, nejvíce se ve světě momentálně používá v oblasti personalistiky a lidských zdrojů, sportu a mentální přípravy, školství a vzdělávání, v marketingu, psychologii nebo v oblasti zdraví.

Aktivně se věnujeme exportu našich produktů na mezinárodní trhy a hledáme obchodní partnery, kteří nás na těchto trzích chtějí zastupovat a distribuovat naše produkty.

Více informací

 

Diagnostická metoda

Diagnostická metoda barvových asociací (CA method) se zaměřuje na objasňování individuálního i skupinového myšlení či měření postojů.

Barvově asociační metoda měří vzory chování pomocí barevné škály namísto tradičních dotazníků a průzkumů, umí provokovat odezvu, která nemůže být vědomě ovlivnitelná. Jde o zcela jiný přístup k diagnostice i intervencím, než jak jej známe z klasického pojetí psychologie či psychiatrie. Technika barvových asociací je důsledně položena na neurobiologické rovině lidského mozku, je průběžně validována a zdokonalována.

Více informací >

 

Rok webinářů zakončíme tématy pro personalisty a markeťáky

Rádi bychom se s Vámi a letošním “rokem webinářů” rozloučili posledními dvěma tématy. Na příští rok chystáme zásadní obměnu a ve stejném formátu se už setkávat nebudeme.

Přijměte prosím pozvánku na online workshop našeho partnera Miroslava Kubiše zaměřený na vyhodnocování rozvojových programů. A taky na poslední Jirkův workshop na téma Využití CA method v marketingu.

Příští rok se zaměříme na sdílení poznatků o aplikaci diagnostiky v praxi. Ve spolupráci s odborníky z naší partnerské sítě nabídneme inspiraci v možných přístupech, metodách a technikách při práci s lidmi a řešení konkrétních problémů.

Buďte u toho! >